Studie Polsko

Studie e-commerce prodeje do Polska 2021

Asociace pro elektronickou komerci (APEK) připravila pro své členy komplexní studii prodeje do Polska, která jim bude sloužit jako materiál při expanzi na tento zajímavý e-commerce trh. Pokrývá celou problematiku vstupu na trh a a sleduje hlavní trendy či specifika.

Jaké jsou hlavní tematické bloky studie?

Celá studie je zpracována v angličtině a bude distribuována jednotlivě členům APEK na základě objednávky.

OBJEDNAT STUDII

Pro objednání APEK Studie prodeje do Polska, prosím, využijte e-mailovou objednávku na info@apek.cz. Studie bude distribuována na základě objednávky a je určena pouze pro interní použití člena APEK. Nesmí být bez souhlasu vedení APEK distribuována jiným subjektům.