Naše projekty

V rámci činnosti Asociace pro elektronickou komerci v současné době dominují tři samostatné projekty, jejichž primárním cílem je poskytnout členům Asociace komplexní podporu při jejich podnikání na Internetu. Těmito projekty jsou Certifikace APEK, studie a průzkumy a pořádání konference E-Business Forum spolu s dalšími menšími semináři pro členy Asociace.

APEK pořádá pro své členy celou řadu akcí, odborných seminářů a webinářů a konferencí. Všechny proběhlé i připravované najdete v Kalendáři akcí. Jaké akce na naše členy čekají?

Odborné semináře a webináře

Asociace pro své členy připravuje každoročně více než 40 různých školení, seminářů, webinářů a workshopů. Všechny tyto akce jsou pro členy zcela zdarma a většina z nich je k dispozici v členské zóně ve formě videozáznamu. Témata jsou zaměřená především na odborné znalosti v oblasti provozování internetových obchodů, ale v seminářích se často věnujeme také marketingu, právním a finančním znalostem či prodeji do zahraničí.

A jaká školení nabídl členům APEK uplynulý rok? Podívejte se do našeho kalendáře akcí!

APEK Studie prodeje do zahraničí

Od roku 2019 APEK každoročně pro své členy připravuje nejméně jednu studii prodeje do zahraničí. Ta vždy slouží jako svým způsobem manuál pro vstup na daný trh. APEK Studie prodeje do zahraničí jsou určené pouze pro členy a není možné je zakoupit či získat jinou cestou! Dosud byly zpracovány studie trhů v Maďarsku, Rumunsku, Polsku, Rakousku a Německu. Průběžně také dochází k jejich aktualizaci a dalšímu rozšíření nabídky.

Jaká je tedy hlavní osnova studie? Kterým tématům se věnuje?

 • Základní fakta o daném státu a jeho ekonomice
 • Podmínky a předpoklady pro vstup na trh
 • Legislativa a daňová problematika
 • Platební metody
 • Logistika
 • Zkušenosti českých a mezinárodních e-shopů
 • Zákaznická podpora
 • Marketing

APEK Newsletter aktualit z médií

Naši členové dostávají pravidelně každý měsíc newsletter s přehledem aktualit z online médií. Mají tak stále přehled o tom nejdůležitějším, co se v e-komerci děje. Zaměřujeme se především na tato témata:

 • Trendy v e-komerci v ČR i ve světě
 • Rady a tipy na vylepšení e-shopů
 • Legislativní změny a zajímavosti
 • Novinky z internetových obchodů
 • Rozhovory s osobnostmi z e-byznysu
Stát se členem Více o členství

Nabízené studie připravila Asociace pro elektronickou komerci v rámci interního zpracování či případně exkluzivně ve spolupráci s dalšími subjekty. Všechny tyto studie a další průzkumy mají členové APEK k dispozici zdarma.

Seznam studií a průzkumů

E-commerce Study Czech Republic 2023

Cena pro nečleny: 19 900 Kč

E-COMMERCE STUDY CZECH REPUBLIC 2022

Cena pro nečleny: 15 900 Kč

E-COMMERCE STUDY CZECH REPUBLIC 2021

Cena pro nečleny: 15 900 Kč

ECOMMERCE STUDY CZECH REPUBLIC 2020

Cena pro nečleny: 14 900 Kč

ECOMMERCE SURVEY CZECH REPUBLIC 2019

Cena pro nečleny: 12 900 Kč

Studie možností prodeje do Maďarska 2019

Cena pro nečleny: 29 900 Kč

Dopravní služby v ČR 2019

Cena pro nečleny: 8 990 Kč

ECOMMERCE SURVEY CZECH REPUBLIC 2018

Cena pro nečleny: 10 900 Kč

ECOMMERCE SURVEY CZECH REPUBLIC 2017

Cena pro nečleny: 9 900 Kč

E-COMMERCE SURVEY CZECH REPUBLIC 2016

Cena pro nečleny: 9 900 Kč

Dopravní služby 2016

Cena pro nečleny: 6 990 Kč

E-COMMERCE SURVEY CZECH REPUBLIC 2015

Cena pro nečleny: 5 900 Kč

Studie platebních metod 2015

Cena pro nečleny: 9 900 Kč
PDF

Studie e-shopových řešení 2015

Cena pro nečleny: 0 Kč

E-COMMERCE SURVEY CZECH REPUBLIC 2014

Cena pro nečleny: 5 900 Kč

Dopravní služby 2014

Cena pro nečleny: 4 990 Kč

E-COMMERCE SURVEY CZECH REPUBLIC 2013

Cena pro nečleny: 2 900 Kč

Studie platebních metod 2013

Cena pro nečleny: 7 900 Kč

Studie platebních metod 2007

Cena pro nečleny: 1 990 Kč

Studie nejčastějších hříchů českých e-shopů 2011

Cena pro nečleny: 9 900 Kč

Dopravní služby v ČR 2012

Cena pro nečleny: 4 990 Kč

E-COMMERCE SURVEY CZECH REPUBLIC 2012

Cena pro nečleny: 2 990 Kč

Studie platebních metod 2011

Cena pro nečleny: 5 900 Kč

Dopravní služby v ČR 2009

Cena pro nečleny: 1 990 Kč

E-COMMERCE SURVEY CZECH REPUBLIC 2010

Cena pro nečleny: 2 990 Kč
Stát se členem Více o členství

Asociace pro elektronickou komerci zajišťuje dlouhodobě pro své členy základní právní servis, a to především v oblasti získávání právních vyjádření a analýz na nejčastější e-commerce témata.

Pravidelné měsíční právní oběžníky

Již od roku 2007 poskytuje APEK ve spoluprácí s advokátní kanceláří MKA Nosko svým členům bezplatně pravidelné měsíční právní oběžníky. V těchto oběžnících, jejichž témata si mnohdy členové vybírají sami, dostávají členové rady od renomovaných právníků v oblasti problematiky e-komerce a především spotřebitelského práva. Všechny oběžníky mohou členové Asociace nalézt uložené v členské zóně a využít je tedy i zpětně.

GDPR, právní novinky a další významná legislativní témata

APEK se dlouhodobě  aktivně věnuje novinkám z legislativní oblasti, které mají významný dopad na podnikání subjektů především v rámci e-commerce. V minulosti se takto intenzivně APEK věnoval například EET a přípravě členů na spuštění tohoto projektu. V roce 2018 bylo hlavním tématem nařízení o ochraně osobních údajů GDPR (General Data Protection Regulation). Členové asociace dostali k dispozici komplexní analýzy tohoto nařízení, aktuální informace v rámci měsíčních právních oběžníků či vzorové dokumenty. V roce 2022 se APEK věnoval novinkám týkajících se změn pravidel pro uvádění slev, uživatelských recenzí nebo reklamací v přehledu Právní novinky 2022.

Analýzy a přehledy vždy doplňují odborné semináře, konference a setkání k takto výrazným tématům. Přehled všech právních materiálů najdou nejen členové v rámci webu apek.cz.

APEK Vzorové obchodní podmínky

Ve spolupráci s advokátní kanceláří MKA Nosko APEK dále připravuje nejen pro své členy volně dostupné APEK Vzorové obchodní podmínky. Tyto Vzorové obchodní podmínky mohou využít jak začínající internetoví obchodníci, tak i ti, kteří již e-shop nějakou dobu provozují. Díky dostatečnému množství komentářů a vysvětlení je možné tyto Vzorové obchodní podmínky snadno aplikovat pro zvolený e-obchod.

Právní analýzy

V případě aktuálních právních témat či dlouhodobě se opakujících dotazů nechává APEK provést právní analýzu, kterou mají členové následně zdarma k dispozici. Níže uvádíme vybraná témata z posledních období:

 • Právní analýza ukládání tzv. cookies a souvisejících povinností
 • Analýza a komunikace s ČOI ohledně rozsahu informací nezbytných pro splnění informačních povinností souvisejících se zárukou a reklamacemi
 • Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího
 • Právní novinky 2022 - slevy, uživatelské recenze, reklamace a další změny v podrobných vyjádřeních

Právní semináře a webináře

Pro svoje členy APEK připravuje každoročně právní semináře na vybraná témata, kde se dále členové mají možnost dotazovat na jejich aktuální právní otázky. Právní seminář probíhá vždy minimálně jednou za rok.

Stát se členem Více o členství

Již od roku 1999 provádí APEK certifikaci internetových obchodů, prodejců zážitků a cestovních kanceláří nabízejících své služby na Internetu. Cílem certifikací je získání certifikátu APEK - Certifikovaný obchod po splnění všech podmínek k tomu nezbytných. APEK v současné době uděluje jeden certifikát, jehož součástí je jak legislativní část (plnění zákonných povinností s důrazem na informační povinnosti) a část kvality (mystery shopping a hodnocení samotného procesu nákupu či řešení stížností z pohledu nakupujícího).

Výhody certifikace

 1. Zvýšení důvěryhodnosti mezi zákazníky
 2. Zpětná vazba na kvalitu zpracování obchodních podmínek a plnění informačních povinností
 3. Vyhodnocení mystery shoppingu, který je součástí každého certifikačního řízení
 4. Pohled zákazníka na samotný proces nákupu
 5. Propagace v médiích
 6. Součást vládního programu Česká kvalita, která zaručuje další propagaci certifikovaných obchodů.
 7. V případě úspěšného dokončení možnost využívat značku Ecommerce Europe Trustmark.

Certifikace a etický kodex lhůt dodání

Certifikát APEK - Certifikovaný obchod je tradiční a silnou značkou. Obchodníci v rámci auditu za účelem jeho získání obdrží ucelenou zpětnou vazbu na plnění legislativních povinností a zároveň také na samotný proces nákupu. Nebo také postupy při řešení odstoupení od kupní smlouvy nebo reklamace díky mystery shoppingu. Provozovatelé e-shopů se navíc mohou přihlásit k etickému APEK Kodexu lhůt nakupování. Cílem tohoto kodexu je podpora těch obchodníků, kteří informují své zákazníky pravdivě o skladových zásobách nabízeného zboží.

APEK Certifikovaný obchod

 • Certifikovaný obchod garantuje, že danný internetový obchod je v souladu s platnou legislativou ČR.
 • Získáním Certifikátu obchodník předkládá svým zákazníkum záruku bezpečného nákupu, zároveň však předchází možným sankcím ze strany ČOI a případným právním sporům.
 • Platnost Certifikátu: 1 rok

APEK Kodex terminologie lhůt dodání

 • Stejně jako při špatně nastavené ceně, lživém popisu zboží je i lživá informace o skladové dostupnosti a termínu dodání klamavým jednáním obchodníka.
 • Obchodník hlásící se k Terminologii lhůt dodání používá na svých stránkách pouze jednoznačné a nezavádějící údaje a neklame spotřebitele.