Naše projekty

V rámci činnosti Asociace pro elektronickou komerci v současné době dominují tři samostatné projekty, jejichž primárním cílem je poskytnout členům Asociace komplexní podporu při jejich podnikání na Internetu. Těmito projekty jsou Certifikace APEK, studie a průzkumy a pořádání konference E-Business Forum spolu s dalšími menšími semináři pro členy Asociace.

APEK pořádá pro své členy celou řadu akcí, odborných seminářů a konferencí. Všechny proběhlé i připravované najdete v Kalendáři akcí. Jaké akce na naše členy čekají?

Odborné semináře

Asociace pro své členy připravuje každoročně více než 20 různých školení, seminářů a workshopů. Všechny tyto akce jsou pro členy zcela zdarma. Témata jsou zaměřená především na odborné znalosti v oblasti provozování internetových obchodů, ale v seminářích se často věnujeme také na marketing, právní povědomí či prodej do zahraničí.

A jaká školení nabídl členům APEK uplynulý rok? Podívejte se do našeho kalendáře akcí!

E-business fórum

E-business Forum je celodenní konference, která patří mezi ty jednoznačně nejlepší, které se v ČR věnují e-komerci. EBF vzniklo jako série diskusních večerů s vybranými osobnostmi nad tématy elektronického obchodu, postupně však dalo vzniknout konferenci, která úspěšně přináší nové trendy a informace od roku 2009. Kromě českých odborníků se APEK stále více zaměřuje na zahraniční řečníky, kteří přináší do místního prostředí nový pohled.

Pro koho je konference E-business Forum určena?

 • Internetoví obchodníci
 • Manažeři online firem
 • Dodavatelé služeb pro e-shopy
 • Marketingoví specialisté

APEK Newsletter aktualit z médií

Naši členové dostávají pravidelně každý měsíc newsletter s přehledem aktualit z online médií. Mají tak stále přehled o tom nejdůležitějším, co se v e-komerci děje. Zaměřujeme se především na tato témata:

 • Trendy v e-komerci v ČR i ve světě
 • Rady a tipy na vylepšení e-shopů
 • Legislativní změny a zajímavosti
 • Novinky z internetových obchodů
 • Rozhovory s osobnostmi z e-byznysu
Stát se členem Více o členství

Nabízené studie připravala Asociace pro elektronickou komerci v rámci interního zpracování či případně exkluzivně ve spolupráci s dalšími subjekty. Všechny tyto studie a další průzkumy mají členové APEK k dispozici zdarma.

Seznam studií a průzkumů

E-COMMERCE STUDY CZECH REPUBLIC 2022

Cena pro nečleny: 19 900 Kč

E-COMMERCE STUDY CZECH REPUBLIC 2021

Cena pro nečleny: 15 900 Kč

ECOMMERCE STUDY CZECH REPUBLIC 2020

Cena pro nečleny: 14 900 Kč

ECOMMERCE SURVEY CZECH REPUBLIC 2019

Cena pro nečleny: 12 900 Kč

Studie možností prodeje do Maďarska 2019

Cena pro nečleny: 29 900 Kč

Dopravní služby v ČR 2019

Cena pro nečleny: 8 990 Kč

ECOMMERCE SURVEY CZECH REPUBLIC 2018

Cena pro nečleny: 10 900 Kč

ECOMMERCE SURVEY CZECH REPUBLIC 2017

Cena pro nečleny: 9 900 Kč

E-COMMERCE SURVEY CZECH REPUBLIC 2016

Cena pro nečleny: 9 900 Kč

Dopravní služby 2016

Cena pro nečleny: 6 990 Kč

E-COMMERCE SURVEY CZECH REPUBLIC 2015

Cena pro nečleny: 5 900 Kč

Studie platebních metod 2015

Cena pro nečleny: 9 900 Kč
PDF

Studie e-shopových řešení 2015

Cena pro nečleny: 0 Kč

E-COMMERCE SURVEY CZECH REPUBLIC 2014

Cena pro nečleny: 5 900 Kč

Dopravní služby 2014

Cena pro nečleny: 4 990 Kč

E-COMMERCE SURVEY CZECH REPUBLIC 2013

Cena pro nečleny: 2 900 Kč

Studie platebních metod 2013

Cena pro nečleny: 7 900 Kč

Studie platebních metod 2007

Cena pro nečleny: 1 990 Kč

Studie nejčastějších hříchů českých e-shopů 2011

Cena pro nečleny: 9 900 Kč

Dopravní služby v ČR 2012

Cena pro nečleny: 4 990 Kč

E-COMMERCE SURVEY CZECH REPUBLIC 2012

Cena pro nečleny: 2 990 Kč

Studie platebních metod 2011

Cena pro nečleny: 5 900 Kč

Dopravní služby v ČR 2009

Cena pro nečleny: 1 990 Kč

E-COMMERCE SURVEY CZECH REPUBLIC 2010

Cena pro nečleny: 2 990 Kč
Stát se členem Více o členství

Asociace pro elektronickou komerci zajišťuje dlouhodobě pro své členy základní právní servis, a to především v oblasti získávání právních vyjádření a analýz na nejčastější sporná témata.

Pravidelné měsíční právní oběžníky

Již od roku 2007 poskytuje APEK ve spoluprácí s Advokátní kanceláří Mašek, Kočí, Aujezdský svým členům bezplatně pravidelné měsíční právní oběžníky. V těchto oběžnících, jejichž témata si mnohdy členové vybírají sami, dostávají členové rady od renomovaných právníků v oblasti problematiky e-komerce a především spotřebitelského práva. Všechny oběžníky mohou členové Asociace nalézt uložené v členské zóně a využít je tedy i zpětně.

GDPR a další významná legislativní témata

APEK se dlouhodobě  aktivně věnuje novinkám z legislativní oblasti, které mají významný dopad na podnikání subjektů především v rámci e-commerce. V minulosti se takto intenzivně APEK věnoval například EET a přípravě členů na spuštění tohoto projektu. V roce 2018 je hlavním tématem nové nařízení o ochraně osobních údajů GDPR (General Data Protection Regulation). Členové asociace mají k dispozici komplexní analýzy nového nařízení, aktuální informace v rámci měsíčních právních oběžníků či vzorové dokumenty. Samozřejmostí pak již jsou odborné semináře, konference a setkání k takto výrazným tématům. Přehled všech materiálů k nařízení GDPR najdou nejen členové v rámci webu apek.cz.

APEK Vzorové obchodní podmínky

Ve spolupráci s advokátní kanceláří Mašek, Kočí, Aujezdský APEK dále připravuje nejen pro své členy volně ke stažení APEK Vzorové obchodní podmínky. Tyto Vzorové obchodní podmínky mohou využít jak začínající internetoví obchodníci, tak i ti, kteří již e-shop nějakou dobu provozují. Díky dostatečnému množství komentářů a vysvětlení je možné tyto Vzorové obchodní podmínky snadno aplikovat pro zvolený e-obchod.

Právní analýzy

V případě aktuálních právních témat či dlouhodobě se opakujících dotazů nechává APEK provést právní analýzu, kterou mají členové následně zdarma k dispozici. Níže uvádíme vybraná témata z posledních období:

 • Právní analýza ukládání tzv. cookies a souvisejících povinností
 • Analýza a komunikace s ČOI ohledně rozsahu informací nezbytných pro splnění informačních povinností souvisejících se zárukou a reklamacemi
 • Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího

Právní seminář

Pro svoje členy APEK připravuje každoročně právní seminář na vybraná témata, kde se dále členové mají možnost dotazovat na jejich aktuální právní otázky. Právní seminář probíhá vždy minimálně jednou za rok.

Stát se členem Více o členství

Již od roku 1999 provádí APEK certifikaci internetových obchodů, prodejců zážitků a cestovních kanceláří nabízejících své služby na Internetu. Cílem certifikací je získání certifikátu APEK - Certifikovaný obchod po splnění všech podmínek k tomu nezbytných. APEK v současné době uděluje jeden certifikát, jehož součástí je jak legislativní část (plnění zákonných povinností s důrazem na informační povinnosti) a část kvality (mystery shopping a hodnocení samotného procesu nákupu či řešení stížností z pohledu nakupujícího).

Výhody certifikace

 1. Zvýšení důvěryhodnosti mezi zákazníky
 2. Zpětná vazba na kvalitu zpracování obchodních podmínek a plnění informačních povinností
 3. Vyhodnocení mystery shoppingu, který je součástí každého certifikačního řízení
 4. Pohled zákazníka na samotný proces nákupu
 5. Propagace v médiích
 6. Součást vládního programu Česká kvalita, která zaručuje další propagaci certifikovaných obchodů.

Certifikace a etický kodex lhůt dodání

V současné době můžou obchodníci získat certifikát APEK - Certifikovaný obchod, který od roku 2013 sloučil dvě předchozí značky důvěry do jedné. Obchodníci tak získávají ucelenou zpětnou vazbu na plnění legislativních povinností a zároveň také na samotný proces nákupu či postupy při řešení odstoupení od kupní smlouvy nebo reklamace. Provozovatelé e-shopů se také mohou přihlásit k etickému APEK Kodexu lhůt nakupování. Cílem tohoto kodexu je podpora těch obchodníků, kteří informují své zákazníky pravdivě o skladových zásobách nabízeného zboží.

APEK Certifikovaný obchod

 • Certifikovaný obchod garantuje, že danný internetový obchod je v souladu s platnou legislativou ČR.
 • Získáním Certifikátu obchodník předkládá svým zákazníkum záruku bezpečného nákupu, zároveň však předchází možným sankcím ze strany ČOI a případným právním sporům.
 • Platnost Certifikátu: 1 rok

APEK Kodex terminologie lhůt dodání

 • Stejně jako při špatně nastavené ceně, lživém popisu zboží je i lživá informace o skladové dostupnosti a termínu dodání klamavým jednáním obchodníka.
 • Obchodník hlásící se k Terminologii lhůt dodání používá na svých stránkách pouze jednoznačné a nezavádějící údaje a neklame spotřebitele.