WEBINÁŘ: Novinky v DPH od 1. 7. 2021

26. květen
10:00 - 13:00

Již proběhlo

Problematika daně z přidané hodnoty (DPH) patří mezi významné aspekty prodeje do zahraničí, které musí každý e-shop řešit, jestliže začne prodávat zboží za hranice České republiky. S účinností od 1. července 2021 přináší změny novela zákona o DPH, která je přímou implementací směrnice Rady EU. Řeší změny pro provozovatele e-shopů, prodejců zboží s přeshraničním dodáním koncovým spotřebitelům, poskytovatelům přeshraničních služeb koncovým spotřebitelům, dovozce zboží a provozovatele elektronického rozhraní (digitální platformy). Jaké konkrétní novinky na obchodníky čekají, to se členové APEK dozví od daňového specialisty a spoluautora zákona o DPH Zdeňka Kuneše. Webinář probíhá prostřednictvím aplikace ZOOM. Odkaz na tuto konkrétní akci obdržíte v průběhu dne předcházejícího webináři.

Místo konání: ZOOM.us, odkaz na akci obdržíte v průběhu dne předcházejícího webináři.

V průběhu webináře se budeme věnovat prodeji zboží na dálku, dovozu zboží nízké hodnoty, obchodování se zbožím za použití elektronického rozhraní či zvláštnímu režimu jednoho správního místa. Podrobně si vysvětlíme následující body:

 • Základní pojmy 
 • Registrace
 • Místo plnění při dodání zboží
 • Prodej zboží na dálku a místo plnění
 • Dodání zboží usnadněné provozovatelem elektronického rozhraní
 • Uskutečnění zdanitelného plnění
 • Pravidla pro vystavování DD
 • Osvobození od daně při dovozu zboží
 • Obecná ustanovení o daňovém přiznání 
 • Osoby povinné přiznat nebo zaplatit daň 
 • Ručení osoby povinné k dani, která dodala zboží provozovateli elektronického rozhraní § 109aa.
 • Zvláštní režim při dovozu zboží nízké hodnoty 
 • Zvláštní režim jednoho správního místa
 • Podmínky použití režimu Evropské unie v tuzemsku
 • Podmínky použití dovozního režimu v tuzemsku
 • Omezení použití zvláštního režimu jednoho správního místa v tuzemsku 
 • Registrace osoby uskutečňující vybraná plnění 
 • Registrace zprostředkovatele 
 • Daňové přiznání a placení daně 
 • Zvláštní ustanovení o správě daně ve zvláštním režimu jednoho správního místa v tuzemsku jako státě spotřeby 
 • Zvláštní ustanovení o správě daně po zrušení registrace ve zvláštním režimu jednoho správního místa 

 

Prostor bude samozřejmě také na další změny v zákoně o DPH a především odpovědi na dotazy členů.

Dokumenty a videa jsou určeny výhradně pro členy APEK. Jste-li členem,
přihlaste se nebo požádejte o přihlašovací údaje, v opačném případě zjistěte, jaké výhody vám členství přinese.

Zdeněk Kuneš

Zdeněk Kuneš

Dani z přidané hodnoty se věnuje již od roku 1993, kdy působil jako vedoucí oddělení daňové kontroly na finančním úřadu. Této problematice se věnoval i později jako metodik DPH na finančním ředitelství v Praze a od roku 2004 jako odborný pracovník Ministerstva financí, kde se osobně podílel i na tvorbě zákona o DPH.

Přehled účastníků je určen výhradně pro členy APEK. Jste-li členem,
přihlaste se, v opačném případě zjistěte, jaké výhody vám členství přinese.

ZOOM.us
odkaz na akci obdržíte v průběhu dne předcházejícího webináři.