Optimalizace nákladů a daňové triky s příklady z e-commerce

27. únor
09:00 - 15:00

Již proběhlo

Další ze seminářů, které pro své členy APEK připravil, tentokrát na zajímavé téma daňové optimalizace.

Místo konání: Konferenční centrum GreenPoint, Dvouletky 529/ 42, Praha 10

  1. Daňové důsledky zahájení podnikání; volba optimální právní formy podnikání na internetu z hlediska zdanění
  2. Formy výplaty „zisku“ z podnikání a jeho zdanění
  3. Vybrané druhy daňově uznatelných výdajů (nákladů) – rezervy a opravné položky, výdaje na provoz automobilů včetně souvislostí s DPH, pořízení, používání a prodej dlouhodobého majetku, zásoby a jejich likvidace z pohledu daní
  4. Konsekvence podnikání na internetu z pohledu daně z přidané hodnoty – poskytování a přijímání služby do/ze zahraničí, pořízení zboží z jiného členského státu a dovoz zboží, daňové důsledky zásilkového prodeje
  5. Ukončení podnikání, resp. „exit“ z hlediska daní z příjmů a daně z přidané hodnoty – včetně diskuze o jednotlivých formách prodeje podnikatelských aktivit

Přehled účastníků je určen výhradně pro členy APEK. Jste-li členem,
přihlaste se, v opačném případě zjistěte, jaké výhody vám členství přinese.

Konferenční centrum GreenPoint
Dvouletky 529/ 42
Praha 10