E-commerce a DPH při vývozu do zahraničí

5. květen
10:00 - 14:00

500 Kč pro členy


Již proběhlo

Seminář, který pomůže členům APEK se lépe zorientovat v oblasti daně z přidané hodnoty s důrazem na prodej do zahraničí, si připravili odborníci Simona Hornochová a Jiří Novák. V průběhu specializovaného školení se budou věnovat jak obecným principům DPH v ČR i EU, tak především důležitým bodům ve vztahu k e-commerce a přeshraničnímu prodeji. Pro účastníky budou připraveny také konkrétní příklady z praxe a dostatečný prostor bude věnován odpovědím na dotazy.

Místo konání: Konferenční centrum GreenPoint, Dvouletky 529/42, Praha 10

  • DPH - obecné principy (ČR, EU)
  • Zákon o DPH a E-commerce
  • E-commerce a DPH při prodeji do zahraničí
  • Případy z praxe
  • Diskuse a dotazy

Dokumenty a videa jsou určeny výhradně pro členy APEK. Jste-li členem,
přihlaste se nebo požádejte o přihlašovací údaje, v opačném případě zjistěte, jaké výhody vám členství přinese.

Simona Hornochová

Simona Hornochová

Mgr. Simona Hornochová je daňový poradce od roku 1997, 17 let působila v přední poradenské společnosti Ernst&Young, kde se specializovala zejména na zdanění korporací a mezinárodní daňovou problematiku. Podílela se také na koncepci vzdělávání zaměstnanců firmy v rámci jejich odborného rozvoje. V Komoře daňových poradců ČR jako člen odborných sekcí spolupracovala na připomínkování návrhů zákonů a jiných dokumentů z oblasti daní a účetnictví, v letech 2013 – 2014 byla členkou Prezidia. Simona je členkou redakční rady Bulletinu Komory daňových poradců. V letech 2014 - 2015 působila na pozici náměstkyně ministra financí pro daně a cla a byla odpovědná za realizaci zásadních opatření vlády cílících na zlepšení výběru daní v České republice.

Jiří Novák

Jiří Novák

Mgr. Ing. Jiří Novák působil 11 let v přední poradenské společnosti Ernst&Young, kde se specializoval na oblast nepřímých daní, zejména na daň z přidané hodnoty a oblast mezinárodních transakcí. Jiří Novák se také podílel na některých dílčích novelách zákona o DPH. V současnosti působí jako vedoucí oddělení nepřímých daní společnosti LTA Tax s.r.o. Mezi jeho klienty patří či patřily významné společnosti z oblasti realitních, zpracovatelského průmyslu, z oblasti velko- a maloobchodního prodeje a finanční instituce.

Přehled účastníků je určen výhradně pro členy APEK. Jste-li členem,
přihlaste se, v opačném případě zjistěte, jaké výhody vám členství přinese.

Konferenční centrum GreenPoint Dvouletky 529/42 Praha 10