Zpráva evropského parlamentu o ePrivacy nereflektuje reálnou situaci, může potenciálně ohrozit evropské firmy a zbrzdit inovace

Publikováno: 19. říjen 2017

Asociace Ecommerce Europe, jejíž aktivním členem je také APEK, je znepokojena dnešním přijetím zprávy LIBE Evropského parlamentu o regulaci ePrivacy. Tato zpráva může velmi výrazným způsobem negativně ovlivnit obchodní modely evropských internetových obchodů a zkomplikovat spotřebitelům internetové nákupy. Kromě toho zpráva nebere dostatečným způsobem v potaz klíčovou roli, kterou elektronické komunikace a datový marketing sehrávají v moderní e-komerci.

Margreet Lommerts, prozatímní generální tajemnice Ecommerce Europe, prohlásila: „Ecommerce Europe vždy podporovala snahu přehodnotit stávající pravidla, zakotvená ve směrnici o ePrivacy. Vždy jsme toužili po zavedení vyváženého právního rámce pro ePrivacy, který by chránil důvěrnost elektronické komunikace bez omezování technologické inovace, ze které mohou profitovat jak spotřebitelé, tak internetoví obchodníci. Zpráva, která byla dnes přijata, bohužel představuje promarněnou šanci vytvořit právě takové základy ePrivacy, vyhovující moderní e-komerci.“

Ecommerce Europe a APEK nadále vyjadřují velké znepokojení nad řadou přesahů a duplicit, které lze nalézt při porovnání návrhu směrnice ePrivacy se stávajícími, již přijatými pravidly ochrany dat především v rámci GDPR. Ecommerce Europe znovu zdůrazňuje, že je maximálně důležité, aby návrh směrnice ePrivacy a GDPR byly ve vzájemném souladu. Text, který byl dnes přijat komisí LIBE, takový soulad nezajišťuje.

S ohledem na následující kroky legislativního procesu Ecommerce Europe a APEK vyzývají politiky, aby nečinili ukvapená rozhodnutí a využili potřebného času k vytvoření vyvážené směrnice o ePrivacy. Legislativci by neměli subjekty v tomto oboru bezdůvodněně zatěžovat, neboť takové jednání ve výsledku nepřinese pro uživatele žádné výhody z hlediska soukromí a pouze zkomplikuje technologický rozvoj.

Více informací o postoji Ecommerce Europe ke směrnici o ePrivacy je možno nalézt zde