Zpětný odběr elektrospotřebičů v e-shopech či možnost stanovit minimální hodnotu objednávky. APEK nechal pro členy zpracovat další právní vyjádření

Publikováno: 28. květen 2019

Asociace pro elektronickou komerci (APEK) pravidelně nechává zpracovat nejzajímavější právní dotazy od svých členů, přičemž všechna tato právní vyjádření jsou následně subjektům sdruženým v APEK k dispozici. V průběhu května přibyla hned dvě taková vyjádření, která se věnovala dohromady třem tématům. V prvním případě často diskutovanému zpětnému odběru elektrospotřebičů, ve druhém pak možnosti e-shopu stanovit minimální hodnotu objednávky a označování prodávaného zboží.

Je e-shop povinen zajistit zpětný odběr starého elektrospotřebiče?

Zpětný odběr použitých elektrospotřebičů je v poslední době poměrně často diskutované téma, a to i v rámci médií. Proto se APEK rozhodl zadat zpracování právního vyjádření zaměřeného na členy – provozovatele e-shopů.

Zásadní odpověď na otázku, zda musí internetový obchod zajistit odběr starého elektrospotřebiče při prodeji nového spotřebiteli, je jednoznačná. Ano, musí. Pro správné splnění všech povinností je však nezbytné nejprve stanovit, zda je obchodník z pohledu platné legislativy pouze posledním prodejcem, či výrobcem. Přičemž výrobcem se pro tyto účely rozumí i obchodník, který zboží na český trh uvede – tedy nejen vyrobí, ale také ten, který zboží doveze ze zahraničí. Jeden subjekt tak může být považován za výrobce i posledního prodejce.

Jako poslední prodejce má obchodník povinnost zajistit, aby konečný uživatel měl možnost při nákupu elektrozařízení bezplatně odevzdat ke zpětnému odběru použité elektrozařízení. A to v místě prodeje (např. kamenná prodejna či výdejna) nebo dodávky (např. doručovací adresa zákazníka) nového elektrozařízení. Odběr probíhá ve stejném počtu kusů prodávaného elektrozařízení podobného typu a použití (tedy kus za kus). Poslední prodejce nemůže právo konečného uživatele odevzdat mu elektrozařízení žádným způsobem omezit a musí být připraven převzít staré elektrozařízení jak na místě prodeje (ve své prodejně či výdejně), tak v místě dodání na adrese zákazníka. Poslední prodejce současně musí splnit informační povinnost o způsobu zajištění zpětného odběru starého elektrozařízení.

Rozsah povinností výrobce je ještě rozšířen nad rámec povinností posledního prodejce. Podrobně se o této problematice, a to z pohledu posledního prodejce i výrobce, členové APEK dozví v právním vyjádření v členské zóně webu apek.cz.

Může obchodník na e-shopu stanovit minimální hodnotu objednávky?

Na rozdíl od tématu povinnosti zpětného odběru starých elektrospotřebičů se další právní vyjádření věnuje právu obchodníka provozujícího e-shop. A to právu na stanovení minimální výše objednávky, za kterou může spotřebitel zboží v internetovém obchodě objednat. Přestože se zdá takový přístup jednoznačně možný, je třeba správně připravit a nastavit obchodní podmínky e-shopu a zákazníky o stanoveném limitu dostatečně předem informovat.

Pokud bude v obchodních podmínkách vyloučeno ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku a dále bude uvedeno, že u zboží nabízeného na e-shopu se jedná jen o prezentaci informativního charakteru, pak je spotřebitel ten, kdo činí nabídku prodávajícímu na uzavření smlouvy. V takovém případě není prodávající povinen nabídku akceptovat. Je tak možné dále zahrnout do obchodních podmínek ustanovení, že minimální hodnota jedné objednávky je „x,-“ Kč. Současně by měl o tomto faktu obchodník dostatečně informovat spotřebitele předem například v nákupním košíku apod.

Označování zboží – výrobce, dovozce či dodavatel?

Ve stejném právním vyjádření, které bylo zpracováno současně na dotaz o minimální hodnotě objednávky v e-shopu, najdou členové APEK informace také o základních povinnostech při označování zboží.

V souladu se zákonem o ochraně spotřebitele postačí na obalu zboží uvést pouze jednoho ze subjektů výrobce, dovozce či dodavatel. Současně je ale nutné upozornit, že u některých specifických druhů zboží může existovat rozdílná (přísnější) úprava. Podrobnější informace také o tématu označování zboží najdou členové APEK v aktuálním právním vyjádření.

Právní vyjádření ke stažení:

Právní vyjádření - povinnost zpětného odběru elektrozařízení

Právní vyjádření - minimální hodnota objednávky a označování zboží