Přehlednější a jednotná pravidla DPH při přeshraničním prodeji v EU. Platí, i když v ČR novela stále chybí.

Publikováno: 07. červenec 2021

Od 1. 7. 2021 nastali v EU důležité změny v oblasti daně z přidané hodnoty (DPH), a to mimo jiné z pohledu e-shopů. Novela směrnice upravuje pravidla pro přeshraniční on-line obchod, pro nákup zboží ze třetích zemí a dopadá také na platformy zprostředkovávající prodej ze států mimo EU. Nejasnosti z pohledu českých obchodníků na druhou stranu způsobuje pomalý postup Parlamentu ČR, který dosud nedokázal dokončit legislativní proces do úspěšného přijetí novinek. Asociace pro elektronickou komerci (APEK) se i tak zaměřila na to nejdůležitější, co za změny čeká především na e-shopy.

Úvodem je třeba zmínit, že i když novela zákona o DPH nebyla včas schválena, může dle Generálního finančního ředitelství daňový subjekt na základě judikatury Soudního dvora EU postupovat podle přímého účinku směrnice Rady již nyní. Ale také nemusí, nadále totiž platí aktuální znění zákona o DPH.

Nové limity pro stanovení místa plnění u zasílání zboží

Zatímco dosud si členské státy mohly prahové hodnoty pro stanovení místa plnění u zasílání zboží zvolit ve výší 35 000 EUR nebo 100 000 EUR, nově tomu tak není. Nově se zavádí pouze jedna společná prahová hodnota ve výši 10 000 EUR pro prodej zboží na dálku a „digitální“ služby. Do tohoto limitu se počítá hodnota zboží prodaného na dálku, a hodnota telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby. To vše při prodeji osobám nepovinným k dani. Limit navíc platí celkem pro prodej do všech členských států (nikoliv jako dosud do jednotlivých zemí).

Zvláštní režim jednoho správního místa

Při tomto významném snížení limitů by za pravidel, která platila do 30. 6. 2021, musela řada obchodníků řešit DPH v jednotlivých členských státech, nově může při dodání zboží na dálku využít režim Evropské unie.  Ten je dobrovolný a k jeho zajištění funguje nově tzv. zvláštní režim jednoho správního místa (OSS – One Stop Shop, který nahrazuje dosavadní MOSS – Mini One Stop Shop). Ten lze využít v následujících případech:

- poskytnutí služby osobě nepovinné s místem plnění na území Evropské unie, 

- prodeji zboží na dálku, nebo

- dodání zboží provozovatelem elektronického rozhraní podle § 13a odst. 2 zákona o DPH. 

Provozovatel e-shopu se tak nově nemusí v členském státě, do kterého zboží dodává, registrovat k dani. Příslušnou daň členského státu přizná v režimu Evropské unie v ČR. Správcem daně v režimu Evropské unie je Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, územní pracoviště Brno I. a obchodníci se k němu můžou registrovat on-line. Stejně tak podání přiznání následně probíhají elektronicky.

Pokud je plátce registrován již nyní k režimu MOSS, bude pokračovat v tom samém dílčím režimu v rámci OSS.

Asociace pro elektronickou komerci (APEK) bude i nadále sledovat legislativní proces v ČR a o vývoji informovat nejen své členy. Je v zájmu všech obchodníků, aby zákonodárci dokončili celý proces co nejdříve.