Právní seminář APEK bude 25. 6. 2009 v Praze

Publikováno: 09. červen 2009

Dne 25. 6. 2008 od 10 do 13 hodin se v zasedací místnosti SOCR (Těšnov 5, Praha 1)  bude konat tradiční právní seminář APEK.

Seminář povede pan Mgr. Josef Aujezdský a účast přislíbil i Mgr. Jiří Žůrek, zástupce Sdružení na Obranu Spotřebitele (SOS).

Vstup pro členy APEK je zdarma.

Kapacita semináře již byla naplněna!


Témata a program:

 

1.       Obchodní podmínky

a.       obecně

b.       uzavírání smluv v prostředí internetu (potvrzování
objednávek, problematika osobního odběru na provozovně,
„podvodné“ objednávky)

c.        používání obchodních podmínek v praxi

d.       závaznost obchodních podmínek

e.        plnění informačních povinností v rámci obchodních podmínek

2.       Zpracování osobních údajů při on-line prodeji

a.       obecně

b.       informační a poučovací povinnosti vůči zákazníkům

c.        povinnosti vůči orgánům veřejné moci

d.       vztahy vůči smluvním partnerům (zasílatelské společnosti,
úvěrové společnosti)

3.       Odstoupení od spotřebitelské smlouvy

a.       obecně

b.       povinnosti obchodníka při odstoupení od smlouvy spotřebitelem

c.        skutkové otázky související s odstoupením od smlouvy (stav
zboží)

d.       spotřebitelské úvěry a odstoupení od smlouvy

4.       Diskuze