Nový občanský zákoník – co nejdůležitějšího se mění pro e-shopy?

Publikováno: 14. leden 2014

Praha 14. ledna 2014 – Nový občanský zákoník (NOZ) nabyl účinnosti 1. Ledna 2014, a tak se provozovatelé e-shopů s končící vánoční sezonou museli zabývat přípravami na změny, které pro ně NOZ přinese. Jaké jsou ty nejdůležitější a na co se musí internetoví prodejci připravit? Přehledný souhrn připravila nejen pro své členy Asociace pro elektronickou komerci (APEK, www.apek.cz).

Co se vlastně mění?

Jedna z nejzásadnějších změn v právním řádu České republiky, kterou NOZ jednoznačně je, přináší především nahrazení občanského zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů) novým občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.). V platnosti ale zůstávají mimo jiné zákon o ochraně spotřebitele i o ochraně osobních údajů, které se (nejen) internetového prodeje značně dotýkají

Informační povinnosti – o čem musíme zákazníka předem informovat?

Stejně jako dosud je prodávající předat spotřebiteli zákonem stanovené informace ještě před tím, než dojde k uzavření kupní smlouvy a tedy nákupu samotnému. Seznam informačních povinností se rozšířil o několik bodů, z nichž za nejdůležitější lze považovat povinnost poskytnout spotřebiteli předem formulář pro odstoupení od smlouvy (které však spotřebitel nemusí při odstoupení využít). Další nové informace, které musí obchodník spotřebiteli poskytnout, jsou mimo jiné:

Jak je to s poskytnutím obchodních podmínek?

Nejzásadnější informací z oblasti poskytování obchodních podmínek spotřebitelům je to, že z NOZ jednoznačně plyne povinnost tyto předat spotřebiteli v kompletní podobě před uzavřením smlouvy. Hypertextové odkazy a podobné úpravy již nebudou stačit, obchodníci tedy v zásadě mají jedinou možnost – zasílat obchodní podmínky v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky.

Mění se odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů?

Jestli je nějaká legislativní oblast mezi provozovateli e-shopů neustále diskutována, je to právo spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů bez udání důvodů. NOZ přináší jednu hlavní pozitivní zprávu, a to vyjasnění stavu, kdy spotřebitel odstoupí od smlouvy, ale nevrátí zboží. Od 1. Ledna 2014 v takovém případě obchodník nebude muset vrátit finanční prostředky, dokud spotřebitel zboží nevrátí nebo neprokáže jeho odeslání. Naopak nepříjemné dopady může mít nesplnění informačních povinností. V takovém případě může spotřebitel odstoupit od kupní smlouvy až do jednoho roku a čtrnácti dnů. Jaké jsou tedy hlavní změny:

Práva z odpovědnosti za vady – záruka, reklamace, jak to tedy je?

Přestože dlouhodobě obchodníci nejvíce řeší odstoupení od kupní smlouvy, NOZ způsobil největší ohlasy v oblasti (nově) práv z vadného plnění. Dosud nepanuje jednoznačná shoda především ohledně zákonné záruky 24 měsíců, přesto však z aktuálních názorů vyplývá, že zřejmě zůstává zachována. A jak je to tedy s dalšími body:

Co obchodníky nyní čeká?

V současné době již musí provozovatelé internetových obchodů postupovat podle NOZ. To znamená, že v obchodních podmínkách musí být změněné odkazy na jednotlivá zákonná ustanovení, doplněny rozšiřující informace vyplývající z nové úpravy, připravený formulář pro spotřebitelské odstoupení od kupní smlouvy ke stažení a fungovat také musí zasílání aktuálních obchodních podmínek v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Změny se samozřejmě dotkly také reklamačních řádů a informací o právech z vadného plnění.

Kde hledat pomoc s VOP?

APEK stejně jako v minulosti také v roce 2014 připravil ve spolupráci s advokátní kanceláří Mašek, Kočí, Aujezdský ke stažení na svých webových stránkách Vzorové obchodní podmínky. Zatímco členové Asociace je již měli k dispozici stejně jako právní školení v průběhu prosince, pro veřejnost byly uvolněny nyní. Tyto podmínky mohou pomoci především malým e-shopům s úpravami, přesto je vždy třeba zvážit odbornou konzultaci s ohledem na konkrétní potřeby obchodu.

Přestože dochází k celé řadě změn a úprav, jejichž výklad zřejmě ještě zažije různé přístupy, věříme, že NOZ přinese alespoň v nejdůležitějších oblastech internetového prodeje vyjasnění vztahů mezi obchodníky a spotřebiteli a pomůže tak k dalšímu rozvoji české e-komerce.