Nové stanovisko GFŘ přináší rozumný přístup k EET v e-shopech. Evidovat budou v momentě, kdy se reálně dozví o přijaté tržbě

Publikováno: 03. únor 2017

České e-shopy se dočkaly rozumného řešení EET. Tedy tématu, kterému se intenzivně věnovaly v uplynulých měsících. Ministerstvo Financí ČR a Generální finanční ředitelství zohlednilo v novém stanovisku k elektronické evidenci tržeb připomínky Asociace pro elektronickou komerci (APEK) a přihlédlo tak k reálnému fungování on-line plateb v internetových obchodech.

Kdy tedy musí e-shopy evidovat přijaté tržby? Až když se o platbě dozví!

APEK, sdružení obchodníků podnikajících primárně na internetu, se v uplynulých týdnech a měsících snažil komunikovat se zástupci státní správy a upozornit na technické komplikace, které EET e-shopům přináší. Z diskuzí, seminářů i odborné konference vyplynula jedna zásadní otázka a současně komplikace. Kdy a jak musí poplatník podnikající na internetu zaevidovat přijatou tržbu?

Řada e-shopů, především malých a středních, řešila technický problém, jak zaevidovat tržbu, kterou zákazník zaplatil, ale o které obchodník v praxi ještě neví. Důvodem je to, že platba obvykle není připsána provozovateli internetového obchodu ihned na jeho účet a ani není o této transakci ihned informován. Proto vše směřovalo k tomu, že poměrně velké množství e-shopů ustoupí od přijímání platebních karet či jiných on-line platebních metod. Další variantou pak byly náklady v řádech desítek až stovek tisíc korun, které by musely internetové obchody vynaložit, a to ještě s ne zcela jistým výsledkem s ohledem na výklad platné legislativy.

Podle nejnovějšího stanoviska, které GFŘ vydalo, však u prodeje zboží prostřednictvím internetu bude Finanční správa a Celní správa akceptovat postup respektující reálnou situaci na trhu. Poplatník (obchodník) tak bude muset zaslat údaje o evidované tržbě nejpozději v okamžiku, kdy se dozví o tom, že došlo k odepsání platby z účtu zákazník a jejímu odeslání poplatníkovi. To znamená, že datovou zprávu odešle nejpozději v momentě, kdy dostane informaci o úspěšném ověření platby. V případě, že dojde ještě před ověřením platby k odeslání zboží zákazníkovi, musí obchodník odeslat příslušné údaje a vystavit účtenku nejpozději v momentu expedice.

Jsme rádi, že se nám podařilo ve spolupráci s MFČR a GFŘ dosáhnout rozumného výkladu, který vychází z reálného života internetových obchodů. Věřím, že díky tomu zanikne hrozba vypnutí on-line platebních metod v e-shopech,“ říká výkonný ředitel APEK Jan Vetyška. „Se státní správou jsme situaci internetového prodeje řešili intenzivně a novou metodiku považuji za vhodný kompromis za současných podmínek. Nadále samozřejmě platí, že se domníváme, že on-line platby jako takové do evidence nepatří. Jelikož se ale nepodařilo prosadit změnu legislativy, považujeme aktuální stanovisko GFŘ za rozumné řešení.

Původní metodika nestačila, Poslanecká sněmovna vyjmutí on-line plateb neschválila

Aktivita APEK se zintenzivnila ihned, jakmile byla vydána původní metodika k EET. Z té bylo zřejmé, že je pro e-shopy takřka nemožné naplnit uvedené požadavky. Od toho okamžiku proběhlo několik setkání mezi zástupci e-commerce a státní správy.

Podařilo se nám vytvořit malou pracovní skupinu, která se setkala se zástupci MFČR a GFŘ. Díky tomu se téma on-line plateb začalo řešit opravdu intenzivně. Následovala schůzka přímo s panem ministrem Babišem. Nakonec ze všech jednání vyplynul pozměňovací návrh na vyjmutí plateb po internetu z EET. Ten, bohužel, Poslanecká sněmovna neschválila,“ popisuje vývoj Jan Vetyška.

V pátek 27. 1. 2017 proběhla konference „E-shopy a EET“, během které mohli účastníci slyšet jak navrhovaná praktická řešení od odborníků v oblasti e-commerce, tak i diskutovat se zástupci státní správy. Členové APEK tak měli jedinečnou příležitost přednést, jaké komplikace původní přístup k jejich byznysu elektronická evidence mohla přinést. Již v průběhu konference se ale od náměstkyně ministra financí Aleny Schillerové dozvěděli o připravovaném stanovisku GFŘ, které vzniklo také díky komunikaci s APEK a nově upravuje přístup státní správy k on-line prodeji. Generální finanční ředitelství zveřejnilo toto stanovisko právě dnes.

V tuto chvíli jsme rádi za výsledek, který by měl usnadnit provozovatelům e-shopů jejich podnikání. Po celou dobu zdůrazňujeme, že EET nám principiálně nevadí, nicméně u e-commerce je v podstatě zbytečné. Současný stav je ale v každém případě logičtější a především pro malé a střední internetové podnikatele přináší rozumné řešení, které neohrozí jejich byznys,“ uzavírá Jan Vetyška.

 

Stanovisko Generálního finančního ředitelství: http://www.etrzby.cz/cs/novinky_Stanovisko-GFR-k-online-platbam