Musí e-shopy měnit tlačítka pro dokončení objednávky? Ne, ale úpravy je čekají (dřív nebo později)

Publikováno: 23. červenec 2021

Všichni e-shopaři o něm slyšeli, ale nikdo jej ještě neviděl. Tlačítko pro dokončení objednávky podle novely občanského zákoníku, která čeká na své první čtení v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR od září 2020. Je častým tématem diskuzí mezi on-line obchodníky či provozovateli e-shopových řešení. V rámci své činnosti novinku samozřejmě sleduje také Asociace pro elektronickou komerci (APEK). A jejím jménem si hned na úvod odpovíme na nejčastější otázku - budeme jednou muset mít na tlačítku text z evropské směrnice „objednávka zavazující k platbě“? Ne, nebudeme!

APEK představil vládní návrh novely svým členům prostřednictvím manažerského shrnutí v prosinci 2020. „Situaci ohledně této novinky, tedy alespoň z pohledu ČR, sledujeme dlouhodobě. Absence správné implementace článku 8 odstavce 2) evropské směrnice 2011/83 patří mezi vícero nedostatků, které způsobují rozpor mezi naším občanským zákoníkem a legislativou v ostatních zemích EU. Tato chyba měla být odstraněna na základě novely, kterou předložila Vláda Poslanecké sněmovně v září 2020 a jejíž účinnost byla očekávána od 1. 7. 2021,“ uvádí výkonný ředitel APEK Jan Vetyška a vysvětluje dál: „Stejně jako v řadě dalších zákonů ovšem dosud nedošlo k přijetí tohoto návrhu, dokonce ani k prvnímu čtení. A není jasné, jestli vůbec k nějaké změně do podzimních voleb dojde. Nicméně i tak se mohou obchodníci na změny připravovat, jelikož se v zásadě jedná právě jen o nápravu chyb implementace směrnice do občanského zákoníku.

Vládní návrh obsahuje ve své současné podobě nový § 1826a občanského zákoníku mimo jiné: „Je-li objednávka činěna použitím tlačítka nebo obdobného ovládacího prvku, musejí být označeny snadno čitelným nápisem „Objednávka zavazující k platbě“ nebo jinou odpovídající jednoznačnou formulací. Nesplní-li podnikatel tuto povinnost, je smlouva neplatná, ledaže se jí spotřebitel dovolá.“ Jestliže by tedy e-shop správně neupravil své objednávkové tlačítko, mohly by na něj čekat nepříjemnosti ohledně platnosti uzavřených kupních smluv.

Jaká jsou tedy vhodná řešení?

Pro účely usnadnění správného uplatňování směrnice o právech spotřebitelů vydalo GŘ pro spravedlnost EK Pokyny, které nám odpověď nabízí. APEK tedy může doporučit e-shopům následující řešení:

  1. Použít přímo na tlačítku některý z navrhovaných textů:
    1. „kupte nyní“
    2. „zaplaťte nyní“
    3. „potvrďte nákup“
  2. Akceptovatelnou variantou by podle dostupných stanovisek mohlo být umístění vhodného textu nejen přímo na tlačítko, ale také hned vedle nebo pod tlačítkem. Zároveň ale rozhodně nedoporučujeme, aby byl tento text součástí jakéhokoli dalšího (například souhlasu s obchodními podmínkami apod.).

Pasivní přístup Poslanecké sněmovny k popsanému vládnímu návrhu bohužel nenabízí jasnou odpověď v otázce, kdy budou změny účinné. Obchodníci však mohou být na změnu předem připravení výše popsaným způsobem. APEK bude vývoj nadále sledovat a nejen své členy o něm informovat.