Lepší prostředí pro rozvoj české e-commerce? APEK se podílí na vzniku nové diskuzní platformy Úřadu vlády

Publikováno: 21. duben 2017

Ve čtvrtek 20. dubna 2017 se poprvé sešla diskuzní platforma Úřadu vlády ČR k bariérám a výzvám českého e-commerce. Aktivita, na jejímž vzniku se významnou měrou podílí Asociace pro elektronickou komerci (APEK), si klade za cíl zlepšit prostředí pro rozvoj on-line podnikání v České republice.

Nápad na vytvoření platformy vznikl také na základě našich předchozích jednání se zástupci Úřadu vlády a státní správy obecně. Dlouhodobě jsme vnímali, že je třeba zvýšit aktivitu zástupců české e-commerce směrem k probíhajícím legislativním procesům. Za APEK jsme tedy přišli s návrhem na vznik širší skupiny, ve které kromě naší asociace budou i další zástupci významných hráčů na trhu. A to jak z řad dalších asociací, tak i největších e-shopů, dopravců a do budoucna také spotřebitelů,“ komentuje vznik platformy výkonný ředitel APEK Jan Vetyška. „Jsme rádi, že Úřad vlády vnímá naší neutralitu a postavení mezi internetovými obchodníky. Současně oceňujeme, že budeme mít lepší možnost projednávat jak obecné připomínky k situaci v ČR ve vztahu k e-commerce, tak i aktuální legislativní návrhy. A to jak Evropské komise, tak ty národní.

Na prvním jednání si všichni účastníci především upřesnili praktické fungování platformy a její cíle. Prvním konkrétním tématem pak byl český on-line prodej do zahraničí a s ním související bariéry. „Z diskuze vyplynulo, že největší bariérou jsou rozdíly v legislativě mezi jednotlivými členskými státy EU, což ostatně potvrdil i interní výzkum mezi členy APEK. Všichni bychom jistě ocenili, pokud by státní správa dokázala připravit přehled nejdůležitějších rozdílů ve vztahu k e-commerce mezi zeměmi EU, nicméně si uvědomujeme, že se jedná o opravdu velký projekt.

Závěrečná diskuze se pak věnovala návrhům Evropské komise, které patří do balíčku tzv. jednotného digitálního trhu. Do poslední fáze příprav směřují především návrhy zabývající se geo-blockingem a přeshraničním dodáním balíků. Na již platné nařízení GDPR pak navazuje návrh „e-Privacy“, kterým se budeme nyní podrobněji zabývat také v rámci APEK.

Věřím, že tato platforma, na jejímž vzniku a fungování se APEK podílí s Úřadem vlády ČR, bude opravdu prospěšná a pomůže podnikatelům na internetu odstranit ty největší bariéry jejich byznysu. Ať již v České republice, nebo také při prodeji do zahraničí,“ uzavřel Jan Vetyška.