Jaké kontaktní údaje musí uvést e-shop? Telefonní číslo není nezbytné, rozhodl Soudní dvůr EU

Publikováno: 22. srpen 2019

V aktuálním právním oběžníku připraveném pro členy Asociace pro elektronickou komerci (APEK) ve spolupráci s advokátní kanceláří Mašek, Kočí, Aujezdský jsme se věnovali zajímavému rozhodnutí Soudního dvora EU (SDEU). To padlo v průběhu července. SDEU se v něm zabýval výkladem ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. c) směrnice o právech spotřebitelů, které upravuje jednu z informačních povinností e-shopu směrem ke spotřebiteli. Konkrétně se jednalo o to, jaké konkrétní kontaktní údaje je obchodník povinen uvádět.

Samotné ustanovení směrnice uvádí, že „„směřuje-li jednání stran k uzavření smlouvy a tyto skutečnosti nejsou zřejmé ze souvislostí, sdělí podnikatel spotřebiteli v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy nebo před tím, než spotřebitel učiní závaznou nabídku svoji totožnost, popřípadě telefonní číslo nebo adresu pro doručování elektronické pošty nebo jiný kontaktní údaj…“ Nabízelo se tak několik otázek. Především, zda musí sdělit i takové kontaktní údaje, které pro komunikaci se zákazníky nepoužívá, či dokonce zda si obchodník musí zřídit telefonní, faxovou linku či novou e-mailovou adresu, pokud je zatím nemá.

Z rozhodnutí SDEU vyplývá, že obchodník není povinen za všech okolností poskytnout své telefonní číslo. Musí ovšem nabídnout „všem spotřebitelům k dispozici komunikační prostředek, který jim umožní urychleně jej kontaktovat a efektivně s ním komunikovat.“ Obchodník také není povinen zřídit telefonní nebo faxovou linku, nebo si založit novou e-mailovou adresu. Na druhou stranu musí tyto kontaktní údaje sdělit kupujícím, pokud již těmito prostředky komunikace se spotřebiteli disponuje. V neposlední řadě pak Soudní dvůr EU konstatoval, že toto ustanovení směrnice nebrání tomu, aby „obchodník poskytl jiné komunikační prostředky, než které jsou vyjmenovány v tomto ustanovení“, a to za předpokladu, že dá „spotřebiteli k dispozici komunikační prostředek způsobilý splňovat kritéria přímé a efektivní komunikace.“

Asociace pro elektronickou komerci poskytuje svým členům pravidelné právní oběžníky připravené každý měsíc ve spolupráci s advokátní kanceláří Mašek, Kočí, Aujezdský. Každý oběžník se věnuje jednomu konkrétnímu tématu z oblasti práva, které se dotýká podnikání na internetu. Archiv těchto právní newsletterů najdou členové v členské zóně webu apek.cz.