Evropská komise zveřejnila své další plány na změny v oblasti DPH, mají zjednodušit fungování vnitřního jednotného trhu EU

Publikováno: 05. říjen 2017

Evropská komise nadále pokračuje ve své snaze podpořit jednotný trh v rámci celé EU, tentokrát zveřejnila své další plány v oblasti DPH. Podle zjištění EK jsou náklady na přeshraniční prodej pro obchodníky o 11 % vyšší než na prodej v rámci domácího trhu, nové návrhy by měly tuto zátěž snížit a v celkovém objemu ušetřit 1 miliardu EUR ročně. Současně by mělo dojít k omezení daňových úniků. Významně se změny mohou dotknout především e-commerce.

Asociace pro elektronickou komerci (APEK) sleduje legislativní návrhy a vývoj, který se dotkne především e-commerce, ze strany Evropské komise dlouhodobě. „Prostřednictvím E-commerce Europe máme své zastoupení přímo v Bruselu, a tak připravované směrnice a nařízení bedlivě sledujeme. V rámci České republiky pak například spolupracujeme s Úřadem vlády, ale také s příslušnými ministerstvy. Komise si v roce 2016 vytyčila za cíl zlepšit legislativní prostředí za účelem podpory přeshraničního prodeje on-line – Jednotný digitální trh. Chystané změny v oblasti DPH jsou součástí tohoto procesu,“ říká výkonný ředitel APEK Jan Vetyška.

Podle zveřejněného dokumentu Communication EK se budou návrhy věnovat čtyřem oblastem:

  • Snížení rizika podvodů: DPH by mohlo být oproti aktuálnímu stavu součástí přeshraničního B2B obchodu.
  • One Stop Shop: Obdobně jako u služeb poskytovaných elektronicky by nově měl být institut One Stop Shop rozšířen také na prodej zboží. To znamená, že by obchodníci řešili přiznání k DPH a platby prostřednictvím jednoho on-line portálu ve vlastním jazyce, podle místních pravidel a za použití domácích administrativních prostředků. Členské státy by následně provedly převod vybrané daně mezi sebou samostatně.
  • Větší konzistence: Přechod na zásadu „místa určení“, kdy konečná částka DPH je vždy placena v členském státě spotřebitele a stanovená v sazbě tohoto členského státu.
  • Zjednodušení fakturačních pravidel:  Mělo by dojít k takovému zjednodušení, aby prodejci mohli připravovat faktury dle pravidel svého státu i při přeshraničním prodeji. Společnosti by dále nemusely připravovat tzv. souhrnné hlášení podávané příslušným Finančním úřadům.

Jakékoli sjednocení a nejlépe i zjednodušení pravidel je pro e-commerce přínosem. Uvidíme, jak se současným návrhem naloží členské státy a Evropský parlament, kteří jej nyní obdrží ke konzultaci. Další postup v rámci legislativního procesu očekáváme v průběhu roku 2018, kdy by měla Komise předložit detailní návrhy,“ okomentoval nynější návrh Jan Vetyška.