Evropská komise zveřejnila první návrhy ke strategii jednotného digitálního trhu – věnuje se digitálnímu kontraktu, ale také tzv. geoblockingu

Publikováno: 09. prosinec 2015

Jednotný digitální trh patří v současnosti mezi jednu z priorit Evropské komise. Ta dnes zveřejnila návrh jak na úpravu digitálních smluv, tak na rozšíření přístupu k on-line obsahu a nastínila svou vizi o modernizaci autorského práva v EU. Kromě prvních návrhů komise nastínila také další plánované kroky. Asociace pro elektronickou komerci (APEK) hodnotí dostupné informace zatím v zásadě pozitivně.

Dnes jsme napjatě očekávali, s jakými informacemi zástupci Evropské komise přijdou a kam bude směřovat legislativní rámec evropské e-komerce. Na jednu stranu jsme se dozvěděli několik zajímavých informací, na druhou stranu máme k dispozici stále pouze první část z celé strategie. Aktuální návrhy se týkají pravidel pro digitální smlouvy, upravují vztahy mezi spotřebiteli a prodejci digitálního obsahu a zabývají se také celoevropským přístupem k on-line obsahu, tedy v zásadě odbourání tzv. geoblockingu,“ říká k aktuálním informacím výkonný ředitel APEK Jan Vetyška.

A co nejzajímavějšího dnes EK zveřejnila? „Z pohledu obchodníků kvitujeme informace o sjednocení souboru klíčových pravidel smluvního práva. Tedy to, že internetové obchody nebudou muset v rámci EU řešit rozdílné právní úpravy konkrétního členského státu. Harmonizace pravidel usnadní pozici především malým a středním obchodníkům, kterým se tak otevřou nové trhy,“ komentuje Jan Vetyška. APEK naopak překvapila informace o navrhovaném obrácení důkazního břemene v případě reklamací. Dosud totiž po uplynutí 6 měsíců toto břemeno bylo na straně spotřebitele. Dle aktuálního návrhu by zůstala „výhoda“ na straně spotřebitele po celých 24 měsíců. Na druhou stranu bude neoddiskutovatelné, že spotřebitel má právo reklamovat zboží po dobu dvou let ve všech členských státech EU.

Nová úprava legislativy pro prodej digitálního obsahu by pak měla přinést lepší ukotvení vztahů mezi prodávajícími a spotřebiteli v této relativně nové oblasti. Dosud se prodej digitálního obsahu řídil spíše podle pravidel pro poskytování služeb a tak mohly u nakupujících vzbuzovat nejasnosti.

Konkrétní návrh, který dnes EK zveřejnila, se zabývá také rozšířením přístupu k on-line obsahu. „V zásadě se jedná o odbourání tzv. geoblockingu. Ten spočívá v tom, že spotřebitel nemá možnost přístupu ke svému digitálnímu obsahu – například filmům či hudbě – stejný ve všech členských zemích EU. To je z pohledu zákazníků jistě pozitivní informace a věřím, že se jí podaří co nejdříve uvést do praxe,“ uzavírá Jan Vetyška. Asociace pro elektronickou komerci bude i nadále sledovat a komentovat vývoj strategie jednotného digitálního trhu, a to jak v rámci ČR, tak i v celoevropském měřítku.

Tiskové zprávy EK:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6264_cs.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6261_cs.htm