Evropská komise zveřejnila první návrh Digital Services Act a Digital Markets Act

Publikováno: 16. prosinec 2020

V úterý 15. 12. 2020 představila Evropská komise (EK) dva nové důležité legislativní návrhy. Jsou jimi Digital Services Act (DSA) a Digital Markets Act (DMA), které mají za cíl aktualizovat směrnici o elektronickém obchodu. Ta je základem pro fungování evropské e-commerce a již od roku 2000.

Ihned po zveřejnění těchto dlouho očekávaných návrhů se APEK začal zabývat jejich podrobnější analýzou. Oba dokumenty by měly především zajistit další fungování evropského on-line trhu a podpořit na něm férové prostředí. Věnují se například službám informační společnosti, on-line platformám jako jsou marketplaces, app stores, platformy sdílené ekonomiky nebo sociální sítě. Především DMA se pak zabývá tzv. "gatekeepers", tedy platformami, které významně ovlivňují vstup podnikatelů na evropský digitální trh.

APEK se v létě zapojil do veřejné konzultace Evropské komise. Za jeden z nejdůležitějších bodů od začátku považujeme zachování principu "země původu". Zároveň je ovšem důležité, aby nedocházelo k přeregulovanosti prostředí a bylo zachováno bezpečné podnikatelské prostředí s jasnými a přehlednými podmínkami pro všechny obchodníky na internetu.  Je velmi pravděpodobné, že DSA i DMA budou dokončeny v druhé polovině roku 2022, kdy připadne předsednictví EU na Českou republiku. To je pro APEK příležitost prostřednictvím aktivit v následujících obdobích směrem ke státní správě využít možnosti ovlivnit tyto pro budoucnost e-commerce důležité normy. Členi APEK budou o vývoji průběžně informováni.

Informace o obou návrzích zveřejnila Evropská komise na svých webových stránkách:

Digital Services Act

Digital Markets Act