Evropská B2C e-komerce letos přesáhne hranici 500 miliard EUR!

Publikováno: 17. červen 2016

455,3 miliardy EUR a růst 13,3 % - takové jsou výsledky evropské e-komerce za rok 2015. Nadnárodní asociace Ecommerce Europe za podpory nejen české Asociace pro elektronickou komerci (APEK) představila nový European B2C E-commerce Report, ve kterém se ohlíží za uplynulým obdobím a zároveň se zabývá předpokládaným vývojem odvětví v následujících letech. Již v roce 2016 by ovšem měl on-line prodej zboží a služeb spotřebitelům dosáhnout magické hranice 500 miliard EUR.

V roce 2015 utratilo přibližně 296 milionů e-zákazníků po celé Evropě v průměru 1 540 EUR. Na tom se velkou měrou podílely tři největší on-line ekonomiky – Velké Británie, Francie a Německa. Velká Británie evropské e-komerci dlouhodobě kraluje – v uplynulém roce dosáhla na B2C obraty ve výši 157,1 miliardy EUR a při průměrné roční útratě 3 625 EUR na e-zákazníka. Těch je ale paradoxně víc v Německu, kde on-line nakupování využívá 51,6 milionů oproti britským 43,4 milionům zákazníků. Ani jeden z evropských lídrů ale nepatří mezi ty státy, kde e-komerce dosáhla největšího růstu – těm kraluje Ukrajina, která dosáhla o 35 % vyšších e-obratů oproti roku 2014.

To ale neznamená, že by e-komerce dosáhla v Evropě svého maxima. I nadále má velký potenciál růstu. „V současné době nakupuje pravidelně on-line pouze 43 % Evropanů a z nich pouze 16 % si objedná zboží ze zahraničí. Navíc pouze 16 % středních a malých podniků prodává po internetu, proto se domníváme, že potenciál evropské e-komerce nebyl ještě zdaleka naplněn,” říká Marlene ten Ham z Ecommerce Europe.

A jak je na tom Česká republika? „V roce 2015 přesáhly obraty z prodeje zboží a služeb 117 miliard korun, o což se postaralo více než 6 milionů nakupujících. Také v našich podmínkách vidíme další potenciál růstu – a to jak na domácím trhu, tak při prodeji do zahraničí,” doplňuje výkonný ředitel APEK Jan Vetyška.

Evropská B2C e-komerce úspěšně rostla již v uplynulých letech a i nadále lze očekávat, že tento trend bude pokračovat. Předpoklady, jakých obratů lze dostáhnout, jsou velké – pro rok 2016 se odhaduje 510 miliard EUR, na rok 2017 již 598 miliard EUR a pro rok 2018 dokonce 660 miliard EUR. Je však třeba zdůraznit, že celkem 60 % těchto hodnot dosahují již zmíněné Velké Británie, Francie a Německo.

V porovnání s těmito velkými ekonomikami Česká republika dosahuje samozřejmě nižších hodnot. Na druhou stranu je třeba porovnávat srovnatelné – například v rámci českého maloobchodu význam e-komerce v uplynulém roce opět vzrostl – podíl na celkových obratech se zvýšil o jeden procentní bod na celkově 8,1 %. Konstantně pak rostou obraty, jen v roce 2015 to bylo o více než 20 % a také rok 2016 zatím působí velmi slibně a očekáváme další vzestup o minimálně 15 %. Česká e-komerce je obecně na velmi dobré úrovni, a to nás opravdu těší,“ doplňuje Jan Vetyška.

A jaké bariéry nadále musí evropští internetoví prodejci překonávat? V první řadě to jsou rozdíly v platné legislativě v jednotlivých státech EU, dále odlišné sazby a obecně náročná administrativa související s DPH a samozřejmě také logistika. „Uvedené překážky brzdí především střední a malé podnikatele, pro které je přeshraniční prodej nadále náročný. Velcí hráči si s rozdíly v legislativě či při jednáních s dopravci vedou lépe. Přesto věřím, že právě v prodeji do zahraničí by mohly v budoucnu uspět další české e-shopy, které mají nepochybně celkově vysokou kvalitu,“ uzavírá Jan Vetyška.