ePrivacy? Příliš krátký čas na uvedení do praxe a nejasnosti! APEK zaslal své vyjádření Ministerstvu průmyslu a obchodu

Publikováno: 23. listopad 2017

Asociace pro elektronickou komerci (APEK) v rámci své činnosti sleduje a komentuje legislativní návrhy, a to nejen na lokální české úrovni, ale také na té evropské. Jedním z nejaktuálnějších návrhů, které plánuje Evropská komise uvést do praxe nepřiměřeně brzy, je nařízení o respektování soukromého života v elektronických komunikacích, známé spíše jako ePrivacy. Tato norma svým způsobem rozšiřuje další nařízení – GDPR – a má být také účinné od 25. května 2018. V rámci diskuze o pozici České republiky nyní zaslal APEK své aktuální vyjádření k návrhu Ministerstvu průmyslu a obchodu.

V uplynulých letech jsme získali ve vztahu k orgánům státní správy odpovídající pozici, díky čemuž máme možnost se pravidelně vyjadřovat k novým legislativním návrhům. S ohledem na situaci, kdy Evropská komise předpokládá účinnost ePrivacy již od 25. května 2018, byl jedním z námi rozporovaných bodů právě minimální čas na přípravu všech subjektů. Jelikož finální podoba nařízení ještě není známa, považujeme to za opravdu nezodpovědné,“ říká výkonný ředitel APEK Jan Vetyška a dále doplňuje: „V našem komentáři jsme se pak zaměřili především na oblast, která se dotkne internetových obchodů. MPO jsme upozornili na zjevné komplikace, které může přinést nový způsob udělování souhlasu s cookies prostřednictvím nastavení například prohlížeče.

APEK tedy ve svém komentáři dále upozornil na nejasnosti v otázce odpovědnosti osoby (internetového obchodníka), která bude spoléhat na souhlas koncového uživatele provedený prostřednictvím nastavení software a na negativní dopady v oblasti získávání souhlasu s ukládáním cookies pro malé a střední podniky. Současný návrh ve své podstatě dále zvýhodní největší nadnárodní společnosti, pro které bude získání potřebného souhlasu od uživatelů výrazně snadnější.

Asociace pro elektronickou komerci bude vývoj kolem návrhu nařízení ePrivacy sledovat a bude o něm průběžně informovat nejen své členy. Nařízení bylo ve své aktuální podobě přijato Evropským parlamentem, nicméně jeho definitivnímu schválení bude ještě předcházet vyjednávání mezi Evropským parlamentem a Radou Evropské Unie za účasti Evropské komise.