Email Response Index (ERI) - E-komerce v ČR

Publikováno: 14. červenec 2005

Další oblastí aplikace měření Email Response Index společnosti United Interactive byly české e-komerce projekty – tedy projekty, které se zaměřují na poskytování zboží a služeb prostřednictvím internetu pro koncové zákazníky (B2C). Měření proběhlo ve spolupráci s Asociací pro elektronickou komerci (APEK).

United Interactive představuje – v roce 2005 celkově již počtvrté - výsledky edice reportů Email Response Index (ERI). Email Response Index poskytuje relevantní informaci o tom, jak zodpovědně jednotlivé subjekty přistupují v rámci svých zákaznických center k problematice emailové komunikace se svými současnými či potenciálními zákazníky. Výsledný index je kombinací informací o tom, zda-li testovaný subjekt reagoval na emailové dotazy, jaká byla rychlost reakce a jaká byla kvalita odpovědi. Maximální hodnota Email Response Indexu se rovná 100.

Sběr dat probíhal na přelomu května a června 2005, přičemž bylo testováno 28 subjektů provozujících elektronickou komerci v České republice.

Hlavní zjištění k sektoru E-komerce:

- průměrný ERI pro všechny testované e-komerce společnosti má hodnotu ERI=74,31
- u jednotlivých kategorií byl pak průměrný ERI následující:

1. GTS international
2. Student Agency
3. Čedok 1. Elektrosvet.cz
2. HiFiShop
3. AZelektro 1. Mironet
2. Alzasoft
3. AutoCont 1. Internet Mall
2. Korunka
3. Kosmas 1. TicketPro
2. Ticketstream

- celkově nejvyšší Email Response Index získaly společnosti TicketPro a Internet Mall (ERI= 93,3), následovány projektem Korunka (ERI=92,4) a Kosmas (ERI=85,7).
- nejslabším subjektem byla společnost Nákupní Dům (ERI=6,7), která odpověděla pouze na jeden dotaz.
- Nejsilnějším oborem mezi testovanými projekty představovaly společnosti umožňující on-line nákup a rezervaci vstupenek (ERI=87,4).
- na dotaz v anglickém jazyce zareagovala zhruba polovina dotazovaných společností.

„Jestli existuje oblast, ve které by měl zákaznický servis prostřednictvím emailu perfektně fungovat, pak je to právě oblast e-komerce. A jak je patrno z výsledků studie, mají ještě mnozí čeští provozovatelé on-line obchodů co zlepšovat…“, dodává Martin Hošek z United Interactive.

„Čeští zákazníci si již zvykají nahrazovat telefon elektronickou poštou a očekávají přiměřeně rychlou a kvalitní odpověď,“ říká Nikola Rafaj z Asociace pro elektronickou komerci. „Výsledky měření proto přicházejí ve správnou chvíli a mohou obchodníkům pomoci v přípravě na nadcházející hlavní nákupní sezonu.“

Příloha:
Pořadí
Název společnosti
ERI Index SCORE
1.
Internet Mall
93,28
2.
TicketPro
93,28
3.
Korunka
92,44
4.
Kosmas
85,71
5.
Elektrosvet.cz
84,87
6.
Mironet
82,35
7.
HiFiShop
81,51
8.
Ticketstream
81,51
9.
GTS international
81,09
10.
Alzasoft
80,25
11.
AZelektro
78,99
12.
Shop.cz
78,15
13.
Student Agency
77,31
14.
eProton
77,31
15.
Čedok
76,89
16.
Zájezdy.cz
76,47
17.
Letuska.cz
75,63
18.
AutoCont
75,63
19.
Dell
75,63
20.
Kasa
73,11
21.
Net Travel
71,43
22.
Hewlett-Packard
70,17
23.
Eva.cz
63,03
24.
Obchodní-dům.cz
63,03
25.
InternetShops
59,66
26.
Multimarket
59,66
27.
123Shop
58,82
28.
Nákupní dům
6,72
Zdroj: United Interactive, 2005

Informace o United Interactive

United Interactive je subjektem provádějícím průzkum a poskytující poradenské služby v interaktivním prostředí s využitím svých výzkumných nástrojů, ale i ostatních výzkumných technik. United Interactive disponuje týmem s rozsáhlými zkušenostmi v oblasti on-line služeb, interaktivním marketingem, službami podnikové on-line infrastruktury a svým klientům pomáhá nejen v budování vztahů ke svým zákazníkům s využitím internetu.

Kontaktní údaje:
United Interactive s.r.o.
Národní 11
110 00 Praha 1
MgA. Martin Hošek, M.B.A.
Tel., Fax.: 222 075 420
776 689 976
Email: hosek@unitedinteractive.cz
WWW: www.unitedinteractive.cz

Informace o APEK

Asociace pro elektronickou komerci (APEK) je sdružením více než dvou set firem, podnikatelů a odborníků v oboru elektronického obchodu. Cílem asociace je soustavně podporovat rozvoj elektronického obchodování v České republice. Mezi členy patří největší české internetové obchody, které představují 60-70 % trhu, přední softwarové společnosti a finanční instituce. Více informací na www.apek.cz nebo telefonicky 224 916 514.