EET pro e-shopy – schůzka APEK a MFČR odhalila řadu složitých úkolů

Publikováno: 25. říjen 2016

V pondělí 24. října proběhlo setkání mezi zástupci Ministerstva Financí ČR a reprezentanty české e-commerce sdružených v Asociaci pro elektronickou komerci (APEK), jehož tématem byla Elektronická evidence tržeb a její dopad na praxi internetových obchodů a všech souvisejících subjektů. Z debaty, ve které měla za e-commerce zastoupení všechna dotčená odvětví, vyšla řada bodů, které bude do blížícího se startu EET vyjasnit.

Setkání, o které měly velký zájem obě strany, měla sloužit především k upřesnění situací, které mohou v reálném e-shopovém životě nastat a jejich souvislosti s naplněním zákona o EET. Za APEK se ho zúčastnili jak zástupci e-shopů, tak i poskytovatelů e-shopových řešení či platebních agregátorů. „Za možnost této schůzky, i když přišla podle všeho později, než by bylo vhodné, jsme rádi. Mohli jsme si se zástupci Ministerstva Financí upřesnit řadu detailů. Myslím ovšem, že především zástupci státní správy si uvědomili, že aplikace EET do internetových obchodů bude složitější, než předpokládali,“ řekl po setkání výkonný ředitel APEK Jan Vetyška.

Nejvíce se diskuze dotkla povinnosti evidovat v EET platby za zboží kartou. Řada e-shopů totiž využívá agregovaných řešení a informace o provedených transakcích prakticky není možné zasílat v reálném čase. Jedním z nejdůležitějších bodů, které bude třeba vyjasnit, je v souladu s § 18 zákona o evidenci tržeb vydání příkazu k provedení tržby – respektive jak přistupovat k situaci, kdy tento moment provozovatel internetového obchodu v zásadě nemůže reálně zjistit. V praxi totiž takové on-line řešení prakticky neexistuje.

Kromě evidence platby kartou, která nám nadále přijde u internetových obchodů jako nadbytečná, jsme diskutovali také situaci kolem dobírky a dalších platebních metod. Zde jsme si jako klíčové body potvrdili vztah mezi obchodníkem a dopravcem a následně způsob předání finančních prostředků obchodníkovi,“ říká Jan Vetyška a dále pokračuje „Jestliže dopravce jedná na účet a jménem obchodníka, potom spadá vybíraná dobírka do evidence vždy. Za standardních podmínek, jaké e-shopy využívají, však vzniká povinnost evidovat tržby obchodníkovi pouze v případě, že od dopravce přebírá vybrané finanční prostředky jinak, než běžným převodem na účet, například v hotovosti. A to není příliš obvyklé.

Další důležitou informací je, že předání účtenky s povinnými údaji je možné například elektronicky. Samotné předání také nemusí být v samotný okamžik vystavení – například je tak možné poskytnout účtenku jako součást doručovaného balíku se zbožím. A jak například budeme postupovat při odstoupení od kupní smlouvy? „EET nabízí možnost storna. U toho nebude nutné jakkoli se vázat na kód původní transakce. Samotné storno se musí učinit nejpozději v momentě, kdy dochází k navrácení finančních prostředků spotřebiteli,“ zmiňuje jednu z důležitých informací Vetyška.

EET bude zřejmě daleko větší zátěží, než jak si autoři zákona a Ministerstvo financí vůbec dokázalo představit. Věřím, že se nám podaří v tuto chvíli pomoci s úpravou metodiky tak, aby odpovídala realitě procesů v e-commerce. A do budoucna budeme bojovat za revizi zapojení platby kartou v e-shopech do EET obecně. Nyní je však nutné co nejdříve nastavit jasná pravidla, aby se nám podařilo na účinnost zákona včas připravit,“ uzavírá Jan Vetyška.