EET po rozhodnutí Ústavního soudu – jak je to s on-line platbami v e-shopech? APEK se obrátil na Ministerstvo financí ČR

Publikováno: 07. březen 2018

Asociace pro elektronickou komerci (APEK) se v návaznosti na účinnost nálezu Ústavního soudu, který rozhodl o zproštění povinnosti poplatníků evidovat v rámci EET platby, které můžeme zjednodušeně označit za elektronické, obrátila na Ministerstvo financí ČR a Finanční správu s dotazem na upřesnění aktuální situace či vyhlídky do budoucna. APEK tak chtěl předejít situaci, kdy by došlo k dalším nákladům souvisejícím s EET u e-shopů.

Změna, která je účinná od 1. března 2018, se týká plateb, jež může Finanční správa dohledat prostřednictvím digitální stopy. V první řadě se tak jedná o platby kartou a další on-line platby. Zajímalo nás především, jak k nálezu Ústavního soudu Ministerstvo financí a Finanční správa přistoupí a zda hrozí v budoucnu opětovné začlenění těchto plateb do povinné evidence,“ zdůvodnil dotaz výkonný ředitel APEK Jan Vetyška a dodává: "Z vyjádření, které máme k dispozici, vyplývá, že (nejen) e-shopy se další změny obávat nemusí a platby kartou do EET znovu zařazeny nebudou. Důležité ovšem je, aby platby probíhaly prostřednictvím standardního poskytovatele platebních služeb. Z pohledu státní správy je totiž rozhodující dohledatelnost plateb, jež právě tito poskytovatelé musí ze zákona umožnit."

Dle Ministerstva financí je pro povinnou evidenci v rámci EET klíčové, zda je v možnostech Finanční správy dohledat realizovanou platbu na účtech dotazem na poskytovatele platebních služeb. „Bude-li platba uskutečněna v jiné formě, resp. stopu o ní budou spravovat jiné subjekty než právě poskytovatelé platebních služeb, bude tato platba z titulu nemožnosti její dohledatelnosti evidenci tržeb dále podléhat. Pro posouzení naplnění formálních náležitostí evidované tržby v daném případě tedy není relevantní to, kde byla provedena (na internetu), ale otázka existence digitální stopy dohledatelné správcem daně. V případě plateb, které naplňují výše uvedený požadavek, bude Ministerstvo financí respektovat stanovisko Ústavního soudu a s vrácením plateb kartou do zákona o evidenci tržeb jakožto plateb splňujících formální náležitosti evidované tržby proto Ministerstvo financí aktuálně nepočítá. Evidenci tržeb budou i nadále podléhat platby nejrůznějšími typy poukázek, el. peněženek, přednabitých kreditů apod. nevedou-li k nim příslušné účty poskytovatelé platebních služeb, ale též platby např. bitcoiny, které jsou obdobou hotovosti, a které podléhají evidenci tržeb podle  § 5 písm. e) zákona o evidenci tržeb.

Z toho tedy vyplývá, že pokud se e-shopy rozhodnou nadále platby kartou neevidovat, nehrozí do budoucna další změna a tedy nové náklady se znovuzavedením. Na druhou stranu mohou internetové obchody nadále v evidenci pokračovat dobrovolně.