EET: Nemluvme o výjimce pro e-shopy, evidovat on-line platby nedává smysl

Publikováno: 02. prosinec 2016

EET se ve své první fázi rozjelo a média této přelomové události věnují výjimečný prostor. V případě on-line plateb, o jejichž vyřazení z povinnosti evidovat se vede diskuze v Poslanecké sněmovně, však informují často více či méně nepřesně. Asociace pro elektronickou komerci (APEK) se proto rozhodla vydat toto prohlášení a vyjasnit důvody, které jsou klíčové pro pochopení celé problematiky plateb po internetu.

Výjimka pro e-shopy? Ne, odlišná realita on-line plateb

Od momentu, kdy ministr financí Andrej Babiš zveřejnil svůj záměr na úpravu plateb, které by měly spadat pod elektronickou evidenci tržeb, se spustila vřava. Pozor, je tu výjimka pro e-shopy! E-shopy budou zvýhodněny! Jenže věc se má opravdu jinak.

Nejprve je nutné si uvědomit, že na českém trhu působí více než 35 000 internetových obchodů. On-line prodávají jak velcí hráči, kteří propojují svůj on-line a off-line byznys, tak i živnostníci s minimálním obratem. Na jedné straně jsou tedy největší české společnosti, na druhé maminky na mateřské, které si přivydělávají prodejem po internetu. Při trendu, kterým je propojování kamenných a on-line obchodů je zřejmé, že se navrhovaná úprava dotkne dříve či později téměř všech.

Internetové obchody nabízí svým zákazníkům celou řadu platebních metod. V uplynulých letech byla česká e-komerce často kritizovaná za to, že nabídka on-line není dostatečně široká a že naši spotřebitelé žijí v historii, když nakupují především prostřednictvím dobírky. V posledním období se tento stav začal výrazně měnit a české internetové obchody evidují stále častěji úhrady pomocí pohodlných on-line plateb. Spotřebitelé si již zvykli platit kartou nebo prostřednictvím platebních bran. Do toho je tu vládní Akční plán pro rozvoj digitálního trhu či plán Evropské komise pro Jednotný digitální trh, které dále zdůrazňují potřebu co nejefektivnějších řešení pro prodej zboží a služeb po internetu a zachování konkurenceschopnosti českých, potažmo evropských prodejců.

Všechny tyto trendy a události ukazují směr, kterým se e-komerce celosvětově ubírá a kterou spotřebitelé očekávají – komfort a rychlost, snadné platby bez nutnosti používat hotovost. A proti všem těmto trendům se nyní staví technická náročnost a problémy se splněním povinností souvisejících s EET. „Je třeba si uvědomit, že internetové obchody fungují zcela odlišně od těch kamenných. O tom, že platba za zboží či službu již proběhla, totiž neví ihned. Informace o přijatých finančních prostředcích dostávají e-shopy až s časovou prodlevou. A ta je v tuto chvíli neslučitelná s požadavky zákona o evidenci tržeb. I když se to zdá nelogické, v praxi nyní neexistuje zřejmě žádný český internetový obchod, který by byl o platbách informován v režimu on-line v požadovaném časovém intervalu,“ uvádí výkonný ředitel APEK Jan Vetyška a dále dodává: „Rozdíl mezi náklady na pořízení a fungování pokladny v kamenné prodejně a na úpravu e-shopu do souladu s EET je obrovský. Pokud bychom chtěli překonat technické komplikace, budeme se pohybovat v řádech statisíců korun. V pozadí každého e-shopu běží řada systémů, které by bylo nutné propojit a jednalo by se o desítky až stovky programátorských hodin v závislosti na velikosti internetového obchodu. Proto celá řada menších e-shopů reálně zvažuje odstranění on-line platebních metod ze své nabídky. Návrat k dobírce a platbě převodem je krok zpátky a spotřebitelé to jistě neocení.

Důležité je také zmínit, že navrhované doplnění neznamená vyjmutí internetových obchodů z povinnosti evidovat tržby. Ta jim samozřejmě v jejich kamenných prodejnách a výdejnách zůstane. Nejde tedy o žádnou výjimku pro určitý segment podnikání, pouze o zjednodušení těžko uchopitelného technického problému on-line plateb.

Je opravdu pozdě?

Až zveřejnění metodiky Ministerstva financí a dalších doplňujících dokumentů odhalilo konkrétní komplikace, které v souvislosti s on-line platbami vznikají. Jelikož EET se dotkne běžného maloobchodu 1. března 2017, je současný návrh pana ministra sice na poslední chvíli, ale nikoli pozdě. S ohledem na nejasnosti, jak ke konkrétním platebním metodám přistupovat, nebyly by dopady při schválení změny dramatické. Naopak s ohledem na dynamický vývoj a příchod stále nových platebních metod v e-komerci se dá očekávat, že daleko více komplikací způsobí, pokud k úpravě nedojde.

Je zřejmé, že důvody, pro které zákon o evidenci tržeb v podstatě vznikl, se nikterak nedotýkají prodeje po internetu. Zde prakticky neexistuje prostor pro podvody s tržbami, a to s ohledem na zjevnou digitální stopu každé transakce uzavřené on-line.

Věřím, že poslanci napříč všemi politickými stranami si zachovají chladnou hlavu. Jejich rozhodnutí ovlivní negativně nejen odvětví, jehož růst a význam je naprosto zřejmý, ale také spotřebitele. A při současném trendu jednotného digitálního trhu v EU podpoří pouze zahraniční subjekty, které získají oproti českým obchodníkům nespornou výhodu. Proto chceme poslance požádat, aby se na celou problematiku podívali z vyšší perspektivy a navrhovanou úpravu podpořili. Stejně tak jsem přesvědčený, že média mohou nyní lépe informovat o celé problematice,“ uzavírá Jan Vetyška.

Asociace pro elektronickou komerci (APEK) je připravena zodpovědět veškeré dotazy na téma EET a on-line platební metody, a to jak od poslanců a politiků, tak i médií. Cílem APEK je neohrozit konkurenceschopnost českých obchodníků oproti jejich zahraniční konkurenci a zároveň zachování komfortu pro nakupující spotřebitele.