E-shopy dodržují řadu opatření, aby ochránili své zaměstnance před šířením koronaviru, boj zvládají za cenu velkých nákladů úspěšně

Publikováno: 05. březen 2021

Vláda ČR schválila 1. března 2021 na svém zasedání mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které zavedlo plošnou povinnost testování nejprve ve firmách s více než 250 zaměstnanci a hned následně s 50 – 249 zaměstnanci. Tato novinka samozřejmě dopadá také na společnosti z řad e-commerce. Jak vyplývá z informací, které od svých členů získala Asociace pro elektronickou komerci (APEK), on-line obchodníci kladli na prevenci i testování svých zaměstnanců důraz již před tímto opatřením.

Jen samotné české e-shopy přitom zaměstnávají více než 75 000 osob, s navazujícími službami přes 110 000. Jelikož internetový prodej zůstal přes všechna omezení v provozu, řada provozovatelů on-line obchodů chrání intenzivně své zaměstnance po celou dobu aktuální krize související s pandemií COVID-19. „Od začátku této komplikované situace před rokem dokázaly e-shopy i dopravci rychle zareagovat a zvládají zásobovat domácnosti zbožím. A to v kvalitě, na kterou jsou čeští zákazníci zvyklí. Přitom ale samozřejmě ve všech provozech fungují daleko přísnější pravidla, než tomu bylo před pandemií,“ uvádí výkonný ředitel APEK Jan Vetyška.

Jako základní opatření od začátku mezi e-shopy platila zvýšená hygienická opatření na pracovištích, dezinfekce a užívání ochranných prostředků dýchacích cest. Většina provozovatelů internetových obchodů využívá pro své zaměstnance, jejichž činnost to umožňuje, home office. „Řada obchodníků umožňovala home office již před pandemií, díky flexibilitě a možnostem pracovat vzdáleně tak nebyl se zavedením práce z domova problém. Ve skladech a na dalších pracovištích, kde se zaměstnanci setkávají, byly často vytvořeny samostatné skupiny pracovníků. Díky tomu nehrozí, že by případná karanténa paralyzovala celý e-shop,“ doplňuje Jan Vetyška.

A jak jsou on-line obchodníci připravení na povinné testování? „Z našeho minivýzkumu vyplynulo, že část internetových obchodů testovala své zaměstnance ještě před novým opatřením Ministerstva zdravotnictví. Zároveň se ale objevují komplikace s dostupností antigenních testů schválených distributorů. Věříme, že ale Vláda i Ministerstvo zdravotnictví zajistí takové dodávky, aby nenastaly žádné další komplikace,“ říká Jan Vetyška. Současně je třeba doplnit, že stejně jako průmyslovým podnikům či obchodům, které mohou nadále fungovat, nová vládní opatření dále zkomplikovala život. Především zavření mateřských škol a prvních a druhých tříd základních škol znamená, že část zaměstnanců bude muset zůstat s dětmi doma. Náročnější je i doprava do zaměstnání.

Provozovatelé e-shopů si váží možnosti, díky které mohou jejich obchody nadále dodávat zboží spotřebitelům i podnikatelům v ČR. Přesto však i na ně zásadně dopadá ekonomická náročnost všech platných nařízení. Především malé a střední obchody se potýkají s výdaji, které je velmi zatěžují. Nezbývá než věřit, že aktuální vládní opatření proti šíření koronaviru zaberou a alespoň částečně se obchodníkům uleví,“ uzavírá Jan Vetyška.