E-commerce v ČR - První pohled zblízka

Publikováno: 25. květen 2006

Jak se dařilo českým internetovým obchodům v roce 2005? První projekt svého druhu v České republice s názvem E-COMMERCE V ČR soustředil výsledky 35 významných internetových obchodníků (projekt oslovil celkem 72 obchodníků), které nám přiblíží stav českého e-trhu v roce 2005.

Tento jedinečný projekt byl realizován ve spolupráci s asociacemi APEK (Asociace pro elektronickou komerci) a ADMAZ (Asociace direkt marketingu a zásilkového obchodu). Zjišťován byl počet objednávek každého obchodu/obchodního domu, výše tržeb, rozdělení zakázek podle krajů ČR a podle sortimentu zboží, a to za celý rok 2005.

Celkem všechny zúčastněné obchody dohromady deklarovaly tržby ve výši 3 miliardy Kč a 846 000 online objednávek. Online trh ČR je pro rok 2005 celkově odhadován na 10 miliard Kč.

Největším ze zúčastněných obchodníků, podle deklarovaných tržeb, byla v roce 2005 galerie obchodů Internet Mall, a.s. Podle počtu objednávek pak InternetShops, a.s. Mezi největšími 6 obchodníky se umístil také EUROCOMM Group, s.r.o. (provozující obchod Kasa.cz), Quelle, s.r.o., NWT Computer, s.r.o., Eternity Group, s.r.o. a Neckermann, s.r.o.

 

Podle dat zúčastněných obchodníků byl v roce 2005 největší podíl online objednávek v Praze a Středočeském kraji.

Srovnejme výsledky E-COMMERCE V ČR (EC 2005), tj. „tvrdá“ data od obchodníků (zúčastnilo se jich 35), s výsledky našeho výzkumu Online Shopping 2005 (OLS 2005), který se každoročně dotazuje online zákazníků.

Ve studii Online Shopping 2005 hovoříme o počtu zákazníků pro jednotlivé sortimenty zboží, v E-COMMERCE se počet unikátních zákazníků nerozlišuje, tj. v počtu objednávek může být jeden zákazník v jednom roce vícekrát (z výzkumu OLS 2005 víme, že např. třetina online zákazníků nakoupila v roce 2005 5krát a více).

Podle výzkumu Online Shopping 2005 jsou dlouhodobě nejnakupovanějším online zbožím „knihy“, dále „výpočetní technika“, „elektronika“ a „oblečení, obuv, módní doplňky“.

Pokud srovnáme tržby podle sortimentu, jsou pozice na prvních místech, jak v E-COMMERCE 2005, tak v Online Shopping 2005, shodné = „výpočetní technika“, „elektronika“, „bílé zboží“. Podle počtu objednávek (EC 2005) pak dominuje „oblečení“, „bílé zboží“ a elektronika“.

Zajímavým sortimentem pro srovnání je „bílé zboží“, které ze strany obchodníků (EC 05) představuje nejen vysoké tržby, ale i vysoký počet objednávek. Ve výzkumu zákazníků (OLS 05) je „bílé zboží“ na pátém místě co do počtu zákazníků a na místě třetím co do výše tržeb.

 

Omezením první vlny projektu E-COMMERCE V ČR je neúčast většího počtu hráčů online trhu. Tento předpoklad byl hned v počátku projektu brán v úvahu, postupně bychom ale rádi účast obchodníků zvyšovali, přinášeli přesnější údaje i odhady a se souhlasem účastníků tvořili žebříčky firem, např. podle tržeb nebo počtu objednávek. V celém projektu samozřejmě chráníme individuální data a bez dohody s jeho účastníky je nezveřejňujeme.

Cílem projektu je v budoucnu získat výsledky od všech českých internetových obchodníků tak, aby monitoring e-trhu v ČR přinášel úplné výsledky a poskytnul tak pohled na trendy, které zatím byly pouze otázkou odhadů.

Skupina GfK v ČR

Skupina GfK v ČR (GfK Praha, INCOMA Research a INCOMA Consult) je předním poskytovatelem komplexních služeb v oblasti výzkumu trhu a veřejného mínění, včetně konzultačního a poradenského servisu. Pro další informace navštivte naše internetové stránky: www.gfk.cz, www.incoma.cz.

GfK Group

GfK Group je celosvětově pátou největší společností provádějící marketingový výzkum. Působí v pěti obchodních segmentech: Custom Research, Retail and Technology, Consumer Tracking, Media a HealthCare. Společně s původní společností NOP World (získanou 1. června 2005) dosáhla za finanční rok 2005 GfK Group obrat 937.3 milionů EUR. Ke 13 společnostem, které mají své sídlo v Německu, patří do skupiny přes 130 dceřiných společností a poboček působících v 70 zemích světa. V současné době má GfK více než 7 500 zaměstnanců, z toho jich 80% pracuje mimo Německo. Pro další informace navštivte naše webové stránky: www.gfk.com.

APEK  

Asociace pro elektronickou komerci (APEK) je sdružením firem, podnikatelů a odborníků v oboru elektronického obchodu. Od roku 1998 soustavně podporuje rozvoj elektronického obchodování v České republice. Mezi členy patří největší české internetové obchody, přední softwarové společnosti i finanční instituce. Mezi hlavní projekty APEKu patří certifikace internetových obchodů, zařazená do vládního programu Česká kvalita. Více informací na www.apek.cz

ADMAZ  

Asociace direct marketingu a zásilkového obchodu (ADMAZ) je profesním sdružením právnických a fyzických osob podnikajících v direct marketingu a zásilkovém obchodu. Je členem Rady pro reklamu, Evropské asociace zásilkového obchodu (EMOTA) a Federace evropských direct marketingových agentur (FEDMA). Spolupracuje s řadou jiných profesních sdružení a asociací, s poslanci a státními úředníky.

K hlavním cílům asociace patří rozvoj seriózního direct marketingu a zásilkového obchodu, hájení profesních zájmů členů a jejich zastupování při jednání se státními orgány, společná profesní propagace, organizování odborných akcí pro členské firmy, výměna zkušeností, poradenství. Více informací na www.admaz.cz


Další informace:
Kontakt: bartova@gfk.cz