Dobírka vládne Internetu. Zaútočí platební karty?

Publikováno: 27. únor 2008

Praha, 27. února 2008 – Asociace pro elektronickou komerci (APEK), nejvýznamnější autorita v elektronickém obchodě v České republice dnes zveřejnila výsledky studie Platební metody v ČR. Studie se zabývá nástroji, které lze využít pro platbu za zboží a služby v prostředí českého Internetu. Je koncipována jako příručka pro provozovatele, který hledá vhodné nástroje příjmu peněz od zákazníků ve svém e-obchodě. Informace v této studii obsažené jsou samozřejmě použitelné také pro zákazníky, instituce nabízející platební nástroje či pro každého, koho tato problematika zajímá.

Výsledky studie potvrzují fakt, že zatím neexistuje jediný universální platební nástroj a díky odlišnostem e-obchodů (služby, hmotné a nehmotné zboží) bude hledání jednotného řešení složité. Vzhledem ke konzervatismu zákazníků nepřekvapí zjištění, že nejrozšířenějším platebním nástrojem v ČR zůstává dobírka (platba při převzetí zboží v hotovosti). Je nabízena 97 % e-obchody a zákazníci tuto formu využívají v 70-80 % případů. V západním světě je u zákazníků dobírka až na třetím místě (kolem 12 %), preferovaným platebním metodám vévodí platební karty (kolem 80 %).

Na dalších místech se v ČR v oblasti zákaznické popularity umístil převod na účet a platba na výdejním místě. Značnou popularitu získávají poslední dobou nákupy na splátky. Se zhruba 10% podílem se umísťují platební karty a platební brány. Nabídková stana obchodníků je co se týče metod poměrně koncentrovaná, dobírku a převod na účet nabízí 97 % obchodníků, následují platby na výdejním místě (74 %), platební brány (60 %), nákup na splátky (57 %), platební a úvěrové karty (kolem 40 %).

Vzhledem k rozmanitosti platebních metod věnuje studie velký prostor popisu všech dostupných platebních nástrojů. Otázku „Která platební metoda je pro mě, jako provozovatele e-obchodu nejvýhodnější?“ zodpovídá část, věnovaná doporučení pro různé typy e-obchodů. Studie rozlišuje tři kategorie prodeje: digitální obsah, drobné zboží a služby, velké zboží. Pro každou kategorii jsou uvedena doporučení, které platební nástroje zavést/nabízet.

Ondřej Tichý z Asociace pro elektronickou komerci ke studii uvádí: „Za hlavní, nikoliv však překvapivý, závěr považujeme trvající dominanci klasických platebních nástrojů, dobírky a převodu z účtu. Jako relativně nový trend identifikujeme nákupy na splátky (také popularitu úvěrových nákupních karet), které kopírují trendy z kamenných obchodů.“ Výkonný ředitel Asociace Jan Vetyška dodává: „Pro rozhodování o implementaci platebních nástrojů je důležitý i pohled do budoucna. Za nejvýznamnější trendy budoucnosti můžeme označit nárůst popularity platebních karet, rozmach elektronických peněženek a projekty mobilních plateb. Otázkou zůstává, kdy se tyto trendy prosadí.“


Studii si můžete objednat na webu APEK.

O APEKu

Asociace pro elektronickou komerci (APEK) je sdružením více než sta firem, podnikatelů a odborníků v oboru elektronického obchodu. Cílem Asociace je soustavně podporovat rozvoj elektronického obchodování v České republice. Jedním z hlavních projektů APEKu je certifikace internetových obchodů – www.certifikovany-obchod.cz. Více informací na www.apek.cz