Distribuce dálničních e-známek prostřednictvím e-shopů? Rozpaky v soukromém sektoru převládají

Publikováno: 28. srpen 2020

První veřejná konzultace k prodeji dálničních e-známek, která proběhla ve středu 26. srpna, vnesla do řad internetových obchodů rozpaky. Na jedné straně e-shopy prostřednictvím Asociace pro elektronickou komerci (APEK) hodnotí pozitivně snahu o zapojení soukromého sektoru. Na té druhé ovšem stojí ekonomicky negativní bilance, kterou případná distribuce e-známek, respektive „časového poplatku“, on-line obchodům způsobí.

Veřejná konzultace, na kterou Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) přizval komerční subjekty (nejen) z oblasti e-commerce, vnesla světlo do některých otázek. „Oceňujeme, že nám SFDI upřesnil, co od projektu stát čeká. Vyjasnili jsme si důležité pojmy. Nebude se jednat o klasický prodej, jako je tomu u zboží a služeb. Jedná se o výběr poplatku, tedy účelově určené daně. Proto zde nebude platit občanský zákoník ani zákon o ochraně spotřebitele. Na poplatek se nevztahuje ani DPH,“ zrekapituloval základní informace z jednání výkonný ředitel APEK Jan Vetyška.

Z pohledu e-shopů je ovšem důležité především to, že na prodeji nebudou mít žádnou marži. Dokonce naopak díky poplatkům a dalším povinnostem bude prodej sám o sobě ztrátový. „Jsme rozpačití. Na jednu stranu oceňujeme pozitivní přístup ze strany státu, který se snaží zapojit do tohoto projektu komerční sektor. Na druhou stranu se ukazuje, že pokud nedojde k úpravě legislativy, nebude dávat e-shopům prakticky žádný smysl, aby se do projektu zapojovaly, protože by šlo o ztrátovou činnost. Nejenom na tomto příkladu se ukazuje, jak je potřeba inovovat a hlavně zpružnit legislativu, aby v tomto státě bylo možné plnohodnotně fungovat v rámci digitálního světa. Dochází tak k situaci, kdy občan, daňový poplatník nemůže mít tu nejlepší službu ze strany státu (a třeba v kooperaci s komerční sférou). A to  z důvodu, že existuje určitá legislativní překážka. Jsme ochotni tuto skutečnost respektovat, ale zároveň je nutné iniciovat legislativní změnu a další změny do budoucna,“ zhodnotil na závěr Jan Vetyška.

V současné době se otevírá prostor pro dotazy SFDI. Asociace pro elektronickou komerci bude své dotazy směřovat v první řadě k upřesnění, zda a případně v jaké fázi je potenciální změna legislativy. A to tak, aby úhrady za poplatky, v tomto konkrétním případě za dálniční e-známky, bylo možné pro soukromý sektor vybírat ekonomicky smysluplně.