Digital Services Act, umělá inteligence a nová spotřebitelská agenda. Hlavní témata Evropské komise pro zbytek roku 2020 v e-commerce

Publikováno: 16. září 2020

Se zpožděním kvůli koronaviru a po letních prázdninách se opět rozjíždí činnost Evropské komise na plné obrátky. Tato instituce, která připravuje novinky pro legislativu v rámci EU, se intenzivně věnuje také e-commerce a digitálnímu rozvoji obecně. Asociace pro elektronickou komerci (APEK) pravidelně sleduje a komentuje dění v rámci příprav jednotlivých novinek. Nejen pro své členy pak sestavila přehled aktuálních témat a oblastí, který je doplněn o konkrétní postoje APEK k nim. Mezi hlavní témata na podzim 2020 i v navazujících obdobích je třeba zmínit především Digital Services Act, Bílou knihu umělé inteligenci či chystanou novou spotřebitelskou agendu.

Digital Services Act – aktualizace „e-commerce směrnice“ bude cílit zřejmě především na platformy

Chystaný návrh Digital Services Act (DSA) bude součástí Evropské digitální strategie a klade si za cíl další zlepšení prostředí především pro digitální služby v rámci Jednotného digitálního trhu EU. Jedná se současně o snahu o aktualizaci směrnice o elektronickém obchodu z roku 2000. Velký důraz bude zjevně kladen na fungování on-line platforem a jejich působení na celý trh. Dokončení celé normy lze podle aktuálních odhadů očekávat v průběhu předsednictví ČR ve druhé polovině roku 2022.

Asociace pro elektronickou komerci se aktivně zapojila do veřejné konzultace pořádané Evropskou komisí v minulých týdnech. APEK připravil obecné stanovisko, které slouží jako základní podklad pro další přístup asociace. Souběžně se APEK podílí také na obecných postojích organizací, kterých je členem – Ecommerce Europe na celoevropské úrovni a Svazu průmyslu a dopravy ČR. Proběhlo také neformální setkání se zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, kteří se problematice věnují na straně státní správy.

Umělé inteligence

Evropská komise v předešlém období zveřejnila tzv. Bílou knihu o umělé inteligenci. V současné době Komise pracuje na nových pravidlech, výstupy plánuje zveřejnit v prvním čtvrtletí roku 2021.

EK nyní řeší, zda bude pro odvětví umělé inteligence nezbytné připravit nová pravidla a ustanovení či zda jít cestou přizpůsobení stávajících právních předpisů v oblasti bezpečnosti a soukromí. Třetí variantou pak je, že aktuální legislativa je již dostatečná. Komise bude vycházet ze zmíněné Bílé knihy, doplněné o další konzultace s odborníky a podnikateli.

Z pohledu APEK umělá inteligence nabízí nové velké příležitosti a v řadě oblastí může být velkým přínosem pro trh i obyvatele EU obecně. Řadu otázek k aplikaci umělé inteligence již řeší stávající právní předpisy EU. Veškeré změny těchto zákonů by mělo být doprovázeny jasnou definicí rizikových oblastí tak, aby tyto současně nebránily inovacím a nestavěly tak podnikatele z EU do nevýhodné pozice oproti zbytku světa.

 

Spotřebitelské právo a udržitelnost

Ve vztahu k tématu „udržitelnosti“ EK v současnosti pracuje na „nové spotřebitelské agendě“, která má poskytnout nový strategický rámec EU pro spotřebitelskou politiku v této velmi diskutované oblasti. Komise v současné době konzultuje výše uvedené iniciativy se zúčastněnými stranami s termínem zpětné vazby 6. října. APEK se v současné době k této oblasti nebude mít oficiální stanovisko, o vývoji a případných dopadech bude informovat své členy průběžně.

Digitální daň v ČR

Česká republika, obdobně jako další evropské státy, přistoupila po krachu společných plánů v rámci EU k přípravě vlastního návrhu tzv. digitální daně. Návrh této daně vychází z původního konceptu EK a cílí na tři oblasti:

  1. provedení cílené reklamní kampaně,
  2. využití mnohostranného digitálního rozhraní a
  3. poskytnutí dat o uživatelích.

S ohledem na výši obratů, kterých musí společnost v ČR dosahovat, cílí digitální daň na ty největší nadnárodní subjekty. Původní navrhovaná výše této daně byla 7 % z „obratu“, dále ale došlo ke snížení této sazby na 5 %. Návrh digitální daně se dostal ve druhém čtení na pořad jednání Poslanecké sněmovny ve čtvrtek 17. 9. a další vývoj APEK sleduje.

V souvislosti se zavedením digitální daně například v Rakousku, Velké Británii či Turecku se obchodníci setkaly se zavedením speciálního poplatku ze strany společnosti Google, které na tuto daň přímo navazují. APEK se obrátil na společnost Google s dotazem, zda zavedení podobných poplatků zvažuje také pro případ ČR a schválení digitální daně. O odpovědi bude APEK své členy dále informovat.

Závěr

Asociace pro elektronickou komerci ve spolupráci se svými partnery bude i nadále sledovat a komentovat vývoj legislativy související s českou i evropskou e-commerce. V rámci ČR pak bude APEK pokračovat ve spolupráci především s Ministerstvem průmyslu a obchodu, ale i dalšími orgány státní správy.