Co se chystá v legislativě aneb jednotný digitální trh EU

Publikováno: 05. srpen 2017

Asociace pro elektronickou komerci (APEK) aktivně sleduje a komentuje nové legislativní návrhy, které mají významný dopad pro českou e-commerce. Pro lepší informovanost (nejen) internetových obchodníků jsme připravili dva články na toto téma. Zatímco v minulém textu jsme se věnovali změnám v ochraně osobních údajů, tentokrát se více zaměříme na další návrhy, a to především Evropské komise k tzv. Jednotnému digitálnímu trhu (Digital single market). Digital single market je projekt Evropské komise, která si jeho prostřednictvím klade za cíl zlepšit podmínky pro přeshraniční prodej v rámci EU. V opatřeních je často myšleno především na malé a střední internetové obchody.

APEK využívá průběžně možnost komentovat jednotlivé návrhy. Směrem k českým institucím díky dlouhodobé spolupráci se státní správou (například jako hlavní partner diskuzní platformy Úřadu vlády k bariérám a výzvám českého e-commerce), ale také přímo v Bruselu prostřednictvím členství v nadnárodní asociaci Ecommerce Europe. Díky těmto aktivitám jsme připravili přehled nejdůležitějších opatření, která aktuálně připravuje Evropská komise s dopadem primárně na internetové obchody:

DPH pro přeshraniční elektronické obchodování mezi podnikem a spotřebitelem

Evropská komise předložila návrh tří balíčků pod názvem „Modernizace DPH pro přeshraniční elektronické obchodování mezi podnikem a spotřebitelem“. Cílem tohoto návrhu je minimalizace zátěže související s přeshraničním e-prodejem, a to zejména pro malé a střední podnikatele. Dále také zlepšení pozice obchodníků z EU proti podnikům ze třetích zemí (např. zrušení osvobození od DPH při dovozu malých zásilek ze zemí mimo EU). Součástí návrhu je například rozšíření tzv. režimu jednoho správního místa (MOSS) nejen na prodej digitálních služeb, ale také na prodej zboží na dálku v rámci EU.


Geoblocking

Cílem tohoto návrhu nařízení je odstranit diskriminaci spotřebitelů v případě jejich zájmu o nákup zboží či služeb v jiném státu EU. Smyslem tohoto nařízení není povinnost internetových obchodníků dodávat do všech zemí EU, ale umožnit uskutečnění objednávky za stejných podmínek spotřebiteli z jiného členského státu. Nařízení by samozřejmě také mělo odstranit diskriminaci spotřebitele v rámci služeb.

Návrh by mohl být přijat během několika týdnů a nařízení by tak mohlo vstoupit v platnost začátkem roku 2019.

- návrh nařízení EK  
- Ecommerce Europe Position paper

Přeshraniční dodávání balíků

Toto nařízení si klade za cíl zajistit transparentnější a nižší ceny za doručování balíků přeshraničně v rámci EU. Toho by mělo být dosaženo například zveřejňováním sazeb na k tomu určené webové stránce Evropské komise, a to pod dozorem národního regulačního orgánu.
Poskytování digitálního obsahu

Návrh nařízení se zaměřuje na prodej digitálního obsahu, který v současné době není v zákoně nijak samostatně regulován. Podle stanoviska APEK není taková regulace nutná, nicméně je zřejmé, že dříve či později dojde k jejímu odsouhlasení. Zabývá se jak samotným momentem předání digitálního obsahu, tak i opravnými prostředky – upravuje tedy práva spotřebitele při nedodání či chybné funkčnosti dodaného obsahu.

 
Závěrečné shrnutí

V současné chvíli platí, že pro provozovatele internetových obchodů jsou nejaktuálnější změny, které je čekají v oblasti ochrany osobních údajů – tzv. GDPR a ePrivacy. Jak bylo zmíněno v předchozím článku, tato dvě nařízení nabudou účinnosti 25. 5. 2018 a je tedy nutné se na ně aktivně začít připravovat. Z dalších návrhů Evropské komise je pak nejblíže konečnému schválení tzv. Geoblocking. Toto nařízení by mohlo vstoupit v účinnost již začátkem roku 2019. 


Asociace pro elektronickou komerci připravuje pro své členy další informace k popsaným návrhům, které jim poskytne v průběhu podzimu. V případě, že se v rámci svého podnikání některému z návrhů aktivně věnujete, velmi oceníme, pokud nás budete informovat o svých postojích či budete mít nějaké dotazy. Neváhejte se tedy v takových případech obrátit na projektového manažera Martina Svobodu.