Březen zvýšil zájem o nakupování na internetu

Publikováno: 11. duben 2005

Více než 17 tisíc zájemců si vyzkoušelo v březnu v ukázkovém internetovém obchodě na www.bezpecnynakup.cz, jak probíhá nákup na internetu. Výraznější zaměření 8. ročníku Března – měsíce internetu (BMI 2005) na nakupování se projevilo i tím, že například uživatelé portálu ATLAS.CZ v porovnání s únorem hledali slova jako je prodej, internetový obchod nebo nákup v březnu o 25 procent častěji. Kromě toho v březnu uspořádalo 330 knihoven téměř 1700 akcí a pořadů, které propagovaly internet, využívání elektronických informačních zdrojů a četbu. Těchto akcí se zúčastnilo přibližně 47 000 obyvatel po celé České republice. Dalších zhruba 2500 účastníků navštívilo některou ze sedmi odborných konferencí v rámci letošního měsíce internetu.

Více než 17 tisíc zájemců si vyzkoušelo v březnu v ukázkovém internetovém obchodě na www.bezpecnynakup.cz, jak probíhá nákup na internetu. Výraznější zaměření 8. ročníku Března – měsíce internetu (BMI 2005) na nakupování se projevilo i tím, že například uživatelé portálu ATLAS.CZ v porovnání s únorem hledali slova jako je prodej, internetový obchod nebo nákup v březnu o 25 procent častěji. Kromě toho v březnu uspořádalo 330 knihoven téměř 1700 akcí a pořadů, které propagovaly internet, využívání elektronických informačních zdrojů a četbu. Těchto akcí se zúčastnilo přibližně 47 000 obyvatel po celé České republice.  Dalších zhruba 2500 účastníků navštívilo některou ze sedmi odborných konferencí v rámci letošního měsíce internetu.

Nejpočetněji navštívenou akcí se stala  Noc s Andersenem, kterou zorganizovalo na podporu dětského čtenářství za aktivního využití internetových technologií 408 knihoven, škol, družin, domů dětí, dětských domovů a nemocnic, z toho 28 slovenských a 21 polských knihoven a jedna rakouská knihovna. Zúčastnilo se jí  rekordních 12 322 dětí a 2260 dospělých.

Potvrdilo se tak, že zájem veřejnosti o seznámení s možnostmi internetu ve srovnání s předcházejícími lety neklesá, ale naopak stále ještě roste. Knihovny tomuto zájmu vyšly vstříc tím, že ještě ve větším počtu než vloni  otevřely své brány všem zájemcům o internet, nabízely jeho využívání bezplatně nebo s výraznými slevami. Tradičně velkou pozornost věnovaly zvyšování informační gramotnosti a školení všech skupin obyvatel v užívání počítače a internetu. Národní knihovna ČR zpřístupnila veřejnosti nový portál www.knihovny.cz, který by měl každému usnadnit využívání knihoven a nabízených služeb.

K novinkám letošního ročníku patřila literární soutěž Internet a můj handicap. Došlých 32 soutěžních prací potvrdilo, že internet je pro lidi se zdravotním postižením těžko nahraditelným pomocníkem při překonávání jejich hendikepu. Konference INSPO – Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami, na které byli vítězové soutěže oceněni, dále představila několik původních řešení českých výzkumníků, díky kterým se významně zlepší možnosti ovládání počítačů a přístupu k internetu i pro lidi s velmi těžkými druhy zdravotního postižení.

Tradiční dětská konference Junior Internet získala zásluhou účasti zástupců z Litvy, Lucemburska a Slovenska již mezinárodní rozměr a opět předvedla velmi kvalitní webové stránky a rozsáhlejší internetové projekty, u kterých se těžko pozná, zda je jejich autorem dítě, nebo zkušený profesionál.

Výraznou mezinárodní účast návštěvníků z 26 zemí zaznamenali organizátoři královéhradecké konference Internet ve státní správě a samosprávě. Také zájem tuzemských účastníků letos předčil očekávání a kapacita kongresového centra Aldis byla prakticky zcela vyčerpána. Unikátní příležitosti pro setkání s kolegy, vzájemnou výměnu zkušeností i získání potřebného know-how chtěli využít všichni, kdo se na informatizaci veřejné správy v ČR podílejí - od ministrů, politiků a vedoucích odborů ministerstev přes hejtmany, primátory a starosty až po úředníky, webmastery či pracovníky knihoven a katastrálních úřadů.
Měsícem internetu však aktivity na podporu internetu nekončí. Na dnešní tiskové konferenci k zakončení BMI 2005 byl představen společný projekt Ministerstva informatiky ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a BMI sdružení Veřejný internet. Jeho cílem je soustřeďovat informace o zařízeních nabízejících veřejný přístup k internetu a zpřístupňovat je tak,  aby se dalo snadno zjistit, kde se tato místa nacházejí a jaké služby nabízejí. Tato databáze vzniká na adrese www.verejnyinternet.cz. Údaje z ní bude přebírat Adresář Portálu veřejné správy a doplní o ně informace o obcích v ČR.

Aktivní zůstane nadále také ukázkový obchod na www.bezpecnynakup.cz. Skončila pouze soutěž pro jeho návštěvníky, kteří měli uhodnout, kolik zájemců si vyzkouší zkušební nákup. První cenu – barevný televizor Hyundai – získala Miroslava Kabešová, domácí kino Akai si odvezl Tomáš Kokoška a DVD přehrávač Hyundai Jan Špalovský. Dalších 80 cen bude soutěžícím posláno poštou.