APEK zahájil přípravu GDPR Kodexu pro internetové obchody. Měl by přinést jasná pravidla i rady jak na ochranu osobních údajů

Publikováno: 03. září 2018

GDPR, tedy obecné nařízení o ochraně osobních údajů, vstoupilo v účinnost 25. května 2018. Asociace pro elektronickou komerci (APEK) se před tímto datem věnovala dlouhodobě přípravě a vzdělávání svých členů, především internetových obchodů. Tím však činnost APEK zdaleka neskončila. V současné době startuje příprava zcela nového kodexu chování v souladu s tímto novým nařízením, který by měl sloužit pro praktické využití internetovým obchodům.

Samotné nařízení je z pohledu české legislativy poměrně neobvyklé. Klade důraz na samoregulaci a odpovědný přístup každého podnikatele k ochraně osobních údajů. Současně ale umožňuje, aby pro jednotlivá odvětví odborné organizace připravily vlastní kodexy chování, které budou upravovat a doplňovat GDPR z pohledu praxe. „Pro řadu obchodníků je těžké nastavit svůj e-shop z hlediska nových pravidel pro ochranu osobních údajů. Právě těm by nový kodex měl pomoci“ říká výkonný ředitel APEK Jan Vetyška. „V současné době jsme zahájili první část přípravy ve spolupráci s advokátní kanceláří Mašek, Kočí, Aujezdský. Kodex by měl stanovit podrobnější pravidla, která svým způsobem rozšíří informace obsažené v samotném nařízení. Obchodníky tak povede, jakým způsobem svůj e-shop správně upravit a nastavit, aby GDPR odpovídal.“

Přestože Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) v nedávné době vydal k tématu kodexů metodickou příručku, zůstává nadále řada otázek, na které bude třeba hledat odpovědi. „Domníváme se, že příprava kodexu je úlohou pro APEK a že jeho praktický přínos pro e-shopy bude významný. Chceme, aby ÚOOÚ výhledově náš kodex a naší související činnost akreditoval a my tak mohli pomoci internetovým obchodům usnadnit jejich podnikání.

APEK současně s přípravou kodexu chování dle GDPR zahájil aktivní komunikaci s ÚOOÚ. Vzhledem k tomu, že úřad ještě v tuto chvíli nemůže akreditovat subjekty pro monitorování kodexů, dá se očekávat finalizace celého procesu spíše v řádech měsíců.

Zajímá Vás více o GDPR pro e-shopy? Veškeré dokumenty APEK k ochraně osobních údajů najdete v GDPR rozcestníku!