APEK vyjadřuje obavy z možnosti zavedení tlačítka pro odstoupení od kupní smlouvy

Publikováno: 16. prosinec 2022

Podle informací, které má Asociace pro elektronickou komerci (APEK) k dispozici, zvažuje Evropská rada návrh na zavedení povinnosti „tlačítka“ pro snadné odstoupení od kupní smlouvy pro veškerý prodej na dálku. A to bez řádného vyhodnocení dopadů a v rámci návrhu změn směrnice 2011/83/EU o finančních službách uzavíraných na dálku. Původně se tato povinnost přitom měla týkat právě pouze finančních služeb. APEK proto podporuje Ecommerce Europe a obrací se na české zástupce při jednáních v rámci Pracovní skupiny pro ochranu a informování spotřebitele při Radě EU.

Smyslem návrhu má být zavedení jednoduchého tlačítka pro odstoupení od kupní smlouvy, a to se záměrem, aby odstoupení bylo stejně snadné jako samotný nákup. S takovým návrhem naše asociace nesouhlasí a rozhodně považujeme za nerozumné zařadit prodej zboží i ostatních služeb bez řádné studie dopadů a související diskuze. Na první pohled líbivý nápad přinese podle našeho názoru více negativ a v důsledku jen zkomplikuje život e-shopům,“ komentuje výkonný ředitel APEK Jan Vetyška.

APEK proto připravil stanovisko, které poskytl zástupcům České republiky. Současně podporuje aktivitu Ecommerce Europe, nadnárodní asociace, jíž je APEK součástí. Dopady pro e-shopy mohou být zásadní – od navýšení nákladů na úpravu softwaru, přes lidské zdroje až po rizika zneužívání takového tlačítka. Navíc bez potřebné analýzy mohou být přehlédnuty další praktické otázky, jako je různorodost nabízeného zboží a například skupiny výrobků, u kterých od kupní smlouvy ani odstoupit nelze.

Tento návrh může dále zvýšit nerovné podmínky, které mají internetové obchody oproti tradičním kamenným. Přitom dnes už jde v zásadě jen o různé distribuční kanály. Z našeho pohledu by se naopak právo na odstoupení od kupní smlouvy mělo upravit tak, aby bylo férovější k e-shopům. Místo toho hrozí další disproporce,“ varuje Jan Vetyška. APEK se bude sledování návrhu dále věnovat a bude informovat nejen své členy o dalším vývoji.