APEK pomáhá začínajícím podnikatelům s obchodními podmínkami

Publikováno: 07. srpen 2012

Praha, 7. srpen 2012 – Pro všechny podnikatele působící v oblasti prodeje zboží na internetu připravila Asociace pro elektronickou komerci (APEK) ve spolupráci se svým členem Advokátní kanceláří Mašek, Kočí, Aujezdský (e-Advokacie.cz) aktualizované vzorové obchodní podmínky. Jsou k dispozici bezplatně členům i nečlenům (APEK) a mohou pomoci především menším či začínajícím obchodům s řešením některých právních otázek.

Informační povinnost prodejce vyplývá ze zákona 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, který ukládá prodávajícímu povinnosti spotřebitele řádně informovat o podmínkách a způsobu uplatnění odpovědnosti. A to včetně podmínek uplatnění rozporu s kupní smlouvou, spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit, a o provádění záručních oprav. Za nesprávné údaje uvedené na stránkách hrozí majiteli e-shopu nemalé sankce ze strany české obchodní inspekce. Na stránkách www.apek.cz proto může široká veřejnost najít aktualizované vzorové podmínky, vytvořené jedním ze členů APEK, Advokátní kanceláří Mašek, Kočí a Aujezdský. Ty nahrazují původní verzi vzorový obchodních podmínek z listopadu loňského roku. V textu je velké množství komentářů osvětlující jednotlivé body dokumentu pro snazší orientaci v problematice.

„Jedná se o universální vzorový dokument, který ocení především menší internetoví obchodníci, kteří mohou ušetřit nemalé finanční prostředky za tvorbu vlastních obchodních podmínek. Na internetu je běžné, že e-shopy od sebe obchodní podmínky kopírují a dochází tak často i k nevědomému kumulování nepřesností či dokonce zásadních chyb. Použití vzorových obchodních podmínek e-shopům pomůže se správným plněním zákonných povinností informování spotřebitele,“ říká Jan Vetyška, výkonný ředitel APEK.

V právní legislativě došlo k několika změnám, proto je zapotřebí zohlednit tyto novinky i v obchodních podmínkách uvedených u každého e-shopu. Změny se týkají například bodu věnujícímu se zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies. Ukládání tzv. cookies do počítačů uživatelů je primárně regulováno prostřednictvím směrnice Evropské unie. Ustanovení unijního práva v této oblasti se pak promítla i do znění vzorových obchodních podmínek. Také např. body definující doručení pošty byly vypuštěny z důvodu nadbytečnosti.

„Vzorové obchodní podmínky je možno stáhnout bezplatně ze stránek Asociace - www.apek.cz. Naši členové navíc pravidelně dostávají právní oběžník, který je o novinkách v legislativě informuje s měsíční pravidelností,“ dodává Jan Vetyška.