APEK ohlédnutí duben 2015

Publikováno: 16. květen 2015

Připravili jsme přehled hlavních událostí v APEKu za měsíc duben.

APEK minutes – ohlédnutí za uplynulým měsícem v Asociaci pro elektronickou komerci

Duben 2015

 

Státní správa a EU

Státní správa

Národní konvent na téma jednotného digitálního trhu - Setkání ve formátu „kulatého stolu“ bylo připraveno za účelem přípravy podkladů pro vládu ČR v oblasti jednotného digitálního trhu. Při jeho přípravě APEK spolupracoval s organizátory a také přímo na akci prezentoval názory a postoje obchodníků.

 

EU, Ecommerce Europe

APEK získal k dispozici výsledky průzkumu mezi obchodníky v rámci Ecommerce Europe na téma bariér přeshraničního prodeje. Tyto výsledky dále slouží jako podklad při reprezentaci našich názorů v Bruselu prostřednictvím Ecommerce Europe.

 

Svaz obchodu a cestovního ruchu (SOCR)

APEK se zúčastnil dvou zasedání představenstva SOCR, na kterých pokračovala příprava mimořádné valné hromady s návrhem úprav stanov SOCR a rozdělení členů SOCR do komor dle jejich zaměření.

 

 

APEK EVENTy

Semináře a workshopy

V uplynulém měsíci mohli členové navštívit tyto workshopy a semináře:

 

 

Ze všech uvedených seminářů byl zpracován videozáznam, který mohou členové APEK nalézt po přihlášení do členské zóny na webu apek.cz.

 

Speciální eventy

Kulatý stůl APEK a Ecommerce Europe - pro členy APEK jsme ve spolupráci s Ecommerce Europe připravili setkání "u kulatého stolu", které sloužilo k představení činnosti EE a tématicky zaměřenému networkingu. Více na webu apek.cz a Facebooku.

 

E-Business Forum 2015

Při přípravách na EBF 2015 bylo odsouhlaseno datum a místo konání (22.9. U Hájků) a kostra programu. Generálním partnerem akce bude Heureka, hlavním partnerem pak MojeID.

 

 

Studie a výzkumy APEK

Studie e-shopových řešení

Studie, která se věnuje primárně volně dostupným a prefabrikovaným řešením, byla připravovaná interně v rámci APEK. Studie byla zveřejněna 30. března 2015 a je volně k dispozici ke stažení pro členy i nečleny Asociace.

 

Studie platebních metod 2015

Pravidelná aktualizace Studie platebních metod je ve fázi sběru dat a jejich zpracování. Předpokládané dokončení a poskytnutí členům APEK je červen 2015. Studie navazuje na předchozí verzi z roku 2013, která je k dispozici v členské zóně webu apek.cz.

 

Studie online prodeje do zahraničí

Pro zcela novou plánovanou studii bylo sestaveno zadání a poptávka po možných externích zpracovatelích. Studie by měla mít za cíl seznámit prodávajícího jak s nejdůležitějšími informacemi o konkrétním trhu, tak i s legislativními požadavky a praktickými radami. Termín realizace studie zatím není s ohledem na rozsah a požadavky znám.