Aktualizace spotřebitelských práv se blíží, APEK pro členy připravil manažerský přehled

Publikováno: 29. duben 2022

Česká republika dlouhodobě připravuje významnou aktualizaci občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele s dopady na prodej zboží a on-line podnikání. Tato aktualizace ve svém návrhu obsahuje jak nápravu chyb z minulosti, tak i implementaci evropské směrnice známé pod názvem "omnibus".

APEK proto připravil aktuální "manažerské shrnutí" chystaných změn ve spolupráci s advokátní kanceláří MKA Nosko. I když se ještě znění novely může v některých případech změnit, je totiž vhodný čas se přípravou na tyto novinky zabývat.

Sledování aktualit z oblasti legislativy v e-commerce patří mezi důležitou náplň činnosti APEK. „Dvě novely, které připravila předchozí vláda a kterými se Poslanecká sněmovna v minulém volebním období nedokázala zabývat, byly nově shrnuty do jedné. Změny v ní obsažené se dotknou nejen velmi diskutované uvádění slev z ceny zboží nebo recenzí, ale také například odpovědnosti za digitální prvky zboží nebo přístupu k reklamacím a zárukám. Novinek je celá řada, a proto je vhodný čas se jim začít věnovat, přestože konečná podoba se ještě může od současné částečně lišit,“ shrnul nejdůležitější informace výkonný ředitel APEK Jan Vetyška.

A jakým všem bodům se v manažerském přehledu věnujeme?

 • Prezentování slev
 • Regulace uživatelských recenzí
 • Prodloužení doby "obráceného důkazního břemene"
 • Označení objednávkového tlačítka
 • Odpovědnost prodávajícího za digitální prvky zboží
 • Poskytování služeb či digitálního obsahu v prostředí internetu
 • Stav vraceného zboží při odstoupení od kupní smlouvy
 • Informační povinnosti
 • Odpovědnost prodávajícího za veřejné prohlášení ohledně vlastností zboží
 • Nároky spotřebitele v případě vad zboží
 • Maximální lhůta pro dodání zboží
 • Přednastavené souhlasy spotřebitele
 • Záruka stanovená prodávajícím
 • Rozšíření pravomocí ČOI
 • Dynamická cenotvorba
 • Povinnost vydat potvrzení o uzavřené smlouvě
 • Možnost požadovat skladné v případě nepřevzetí věci po vyřízení reklamace
 • Regulace zprostředkovatelských platforem
 • Nová práva spotřebitele dotčeného nekalou obchodní praktikou