APEK Certifikovaný obchod

Certifikace APEK - Certifikovaný obchod je dlouholetým projektem, který přináší záruky pro nakupující na internetu a zároveň vylepšuje obsahovou kvalitu e-shopů a pomáhá provozovatelům v legislativní oblasti vyhnout se případným komplikacím se státní správou.

Žádost o certifikaci

Pro obchodníka má vlastnictví certifikátu celou řadu výhod:

 • Média – značku „APEK Certifikovaný obchod“ propagujeme v celostátních médích jako ČT1 a ČT24, TV Nova, TV Prima, ČRo, aj.
 • Heureka.cz - certifikované obchody mají v informacích o e-shopu umístěné logo "APEK Certifikovaný obchod", které podporuje jejich důvěryhodnost
 • Firmy.cz – označení certifikovaného obchodu na jednom z nejvýznamnějších srovnávačů ze skupiny Seznam.cz
 • Ověření obchodních podmínek – držitelé certifikátu si ověří, zda jejich obchody a především obchodní podmínky splňují požadavky kladené platnou legislativou
 • Česká kvalita – značka „APEK Certifikovaný obchod“ je součástí vládního programu Česká kvalita, který mimo jiné poskytne prostředky k další propagaci certifikovaných obchodů
 • Zpětná vazba – díky komplexnímu testování pomocí tzv. mystery shoppingu získává obchodník zpětnou vazbu k fungování svého e-shopu a to včetně návrhů na vylepšení.

Certifikace zaručuje zákazníkům internetových obchodů, že certifikovaný obchodník splňuje pravidla bezpečného a bezproblémového nákupu v souladu s platnou legislativou, jejichž úroveň je stanovena certifikačními pravidly. Díky tzv. mystery shoppingu (testovacím nákupům) v průběhu certifikace je také ověřen samotný nákupní proces a vše, co s ním souvisí. Obchodník mimo jiné:

 • o sobě uvádí kompletní informace,
 • dodává kompletní informace o zboží,
 • informuje o procesu objednávky a dodacích podmínkách,
 • informuje spotřebitele o uskutečněné objednávce,
 • zveřejňuje záruční a reklamační podmínky,
 • zavazuje se k ochraně osobních údajů zákazníků.

Předpoklady pro certifikaci

 1. Úplné a pravdivé informování spotřebitele o provozovateli internetového obchodu (sídlo obchodníka, kontakty na odpovědné osoby, apod.).
 2. Úplné a pravdivé informování o zboží a cenách, včetně všech poplatků.
 3. Jakým způsobem probíhá nákup (nákupní řád, obchodní podmínky).
 4. Důležité informace o vyřízení objednávky (způsob dodávky, možnosti placení, cena poštovného a balného).
 5. Informace o tom, jak probíhá reklamace (reklamační řád).
 6. Komunikace se zákazníky (odpovídá na e-maily, telefonáty, ap.)
 7. Splňuje zákonné požadavky, dané zejména směrnicemi Evropského parlamentu a Rady, občanským zákoníkem a dalšími normami.

Průběh certifikace

1. Část legislativa

Audit informací poskytovaných na webových stránkách obchodu (informace o společnosti, kontakty, obchodní podmínky či nákupní řád). Kontrola probíhá dvoukolově – po prvním auditu obdrží obchodník seznam nedostatků k odstranění. Po provedení úprav probíhá druhé kolo a po jeho úspěšném dokončení je udělen obchodníkovi certifikát. Kompletní certifikační pravidla pro legislativní část.

2. Část kvalita

Hodnocení kvality nákupního procesu a e-shopem nabízených služeb včetně tzv. mystery shoppingu. Probíhá pouze jednokolově. Obchodník obdrží procentuální hodnocení, ale pro udělení certifikátu je klíčová spodní hranice. Získaná procenta nejsou zveřejněna.

Po úplném dokončení obdrží obchodník certifikační protokol včetně textového vyjádření a doporučení.

Cena za certifikační řízení, vystavení a roční držení certifikátů APEK a Česká kvalita
Nová certifikace na 1 rok 15 000 Kč3 000 Kč
Obnovení certifikace na 1 rok 18 000 Kč4 000 Kč
Žádost o certifikaci Žádost o členství

Kromě APEK Certifikace se můžete připojit i ke Kodexu terminologie lhůt dodání.

Ceny jsou uvedeny bez DPH

*Cena za certifikační řízení je vypočítána podle časové náročnosti certifikace. Cenu se žadatel dozví před zahájením certifikačního řízení. U většiny obchodníků lze počítat s minimální cenou, u obchodníků provozujících více e-shopů se cena navyšuje.

**Zvýhodněné ceny jsou poskytovány členům APEK, kteří nemají závazky vůči APEK a neukončí členství před ukončením platnosti certifikátu. V případě porušení této druhé podmínky je držitel certifikátu povinen doplatit plnou cenu jako nečlen. Členství v APEK je podmíněno úspěšným schvalovacím řízením.