APEK - Certifikovaný obchod

Certifikace APEK - Certifikovaný obchod je dlouholetým projektem, který přináší záruky pro nakupující na internetu a zároveň vylepšuje obsahovou kvalitu e-shopů. Certifikát APEK - Certifikovaný obchod prošel významnou aktualizací a od 1. Června 2013 je jediným certifikátem, který APEK uděluje.

Přínos pro zákazníky

Certifikace APEK Certifikovaný obchod zaručuje zákazníkům internetovým obchodů, že certifikovaný obchodník splňuje základní pravidla bezpečného a bezproblémového nákupu v souladu s platnou legislativou, jejichž úroveň je stanovena certifikačními pravidly. Díky tzv. mystery shoppingu (testovacím nákupům) v průběhu certifikace je také ověřen samotný nákupní proces a vše, co s ním souvisí.

Obchodník mimo jiné:

 • o sobě uvádí kompletní informace,
 • dodává kompletní informace o zboží,
 • informuje o procesu objednávky a dodacích podmínkách,
 • informuje spotřebitele o uskutečněné objednávce,
 • zveřejňuje záruční a reklamační podmínky,
 • zavazuje se k ochraně osobních údajů zákazníků.

Přínos pro majitele certifikátu

 • Média – značku „APEK Certifikovaný obchod“ propagujeme v celostátních médích jako ČT1 a ČT24, TV Nova, TV Prima Family, ČRo, Radio Hey aj.
 • Firmy.cz – označení certifikovaného obchodu na jednom z nejvýznamnějších srovnávačů ze skupiny Seznam.cz
 • Ověření obchodních podmínek – držitelé certifikátu si ověří, zda jejich obchody a především obchodní podmínky splňují požadavky kladené platnou legislativou
 • Česká kvalita – značka „APEK Certifikovaný obchod“ je součástí vládního programu Česká kvalita, který mimo jiné poskytne prostředky k další propagaci certifikovaných obchodů
 • Tisk – certifikované obchody jsou pravidelně citovány novináři jako „tipy, kde nakupovat na internetu“
 • Zpětná vazba – díky komplexnímu testování pomocí tzv. mystery shoppingu získává obchodník zpětnou vazbu k fungování svého e-shopu a to včetně návrhů na vylepšení.

Podmínky certifikace

 • Obchodníci získají Certifikát po splnění aktuálních Certifikačních pravidel.
 • Certifikát APEK Certifikovaný obchod je určen internetovým obchodům se zbožím, cestovním kancelářím či zážitkovým agenturám.
 • Platnost Certifikátu je jeden rok.
Při nákupu na certifikovaném internetovém obchodě má tedy spotřebitel jistotu, že nákup proběhne v pořádku a že daný obchod nabízí dostatečně kvalitní služby. V současnosti se může certifikátem APEK Certifikovaný obchod prokázat více než 60 internetových obchodníků, jejichž seznam naleznete včetně dalších informací o bezpečném nakupování po síti na webových stránkách www.certifikovany-obchod.cz.

Certifikovaný obchod musí splňovat mimo jiné:

 • Úplné a pravdivé informování spotřebitele o provozovateli internetové obchodu (sídlo obchodníka, kontakty na odpovědné osoby, apod.).
 • Úplné a pravdivé informování o zboží a cenách, včetně všech poplatků.
 • Jakým způsobem probíhá nákup (nákupní řád, obchodní podmínky)
 • Důležité informace o vyřízení objednávky (způsob dodávky, možnosti placení, cena poštovného a balného).
 • Informace o tom, jak probíhá reklamace (reklamační řád).
 • Komunikace se zákazníky (odpovídá na e-maily, telefonáty, ap.)
 • Splňuje zákonné požadavky, dané zejména směrnicemi Evropského parlamentu a Rady, občanským zákoníkem a dalšími normami.

Průběh certifikace

Certifikace APEK – Certifikovaný obchod je rozdělena na dvě části – část legislativní a část kvality. Oboje je hodnoceno samostatně:

 • Část legislativa
  • Audit informací poskytovaných na webových stránkách obchodu (informace o společnosti, kontakty, obchodní podmínky či nákupní řád).
  • Kontrola probíhá dvoukolově – po prvním auditu obdrží obchodník seznam nedostatků k odestranění. Po provedení úprav probíhá druhé kolo a po jeho úspěšném dokončení je udělen obchodníkovi certifikátu
  • Kompletní certifikační pravidla pro legislativní část ke stažení zde.
 • Část kvalita
  • Hodnocení kvality nákupního procesu a e-shopem nabízených služeb včetně tzv. mystery shoppingu.
  • Probíhá pouze jednokolově. Obchodník obdrží procentuální hodnocení, ale pro udělení certifikátu je klíčová spodní hranice. Získaná procenta nejsou zveřejněna.

Po úplném dokončení obdří obchodník certifikační protokol včetně textového vyjádření a doporučení.

Ceník certifikace

Ceny za certifikaci APEK Certifikovaný obchod jsou rozdílné pro členy a nečleny Asociace. Více viz. tabulka:

Nová certifikace (platnost 1 rok)

Varianta členství v APEK

Cena za certifikační řízení*

Cena za vystavení a roční držení certifikátů APEK a Česká kvalita

Člen

1 Kč

3 000 Kč

Nečlen

12 000 Kč

3 000 Kč

Obnovení certifikace (platnost 1 rok)

Varianta členství v APEK

Cena za obnovené certifikační řízení*

Cena za vystavení a roční držení certifikátů APEK a Česká kvalita

Člen

2 000 Kč

2 000 Kč

Nečlen

16 000 Kč

2 000 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH

*Cena za certifikační řízení je vypočítána podle časové náročnosti certifikace. Cenu se žadatel dozví před zahájením certifikačního řízení. U většiny obchodníků lze počítat s minimální cenou, u obchodníků provozujících více e-shopů se cena navyšuje.

**Zvýhodněné ceny jsou poskytovány členům APEK, kteří nemají závazky vůči APEK a neukončí členství před ukončením platnosti certifikátu. V případě porušení této druhé podmínky je držitel certifikátu povinen doplatit plnou cenu jako nečlen. Členství v APEK je podmíněno úspěšným schvalovacím řízením.

CA

Ověřte si certifikaci obchodu / člena


Stačí, když z adresního řádku Vaše prohlížeče zkopírujete do našeho formuláře adresu stránky, kde se právě nacházíte a odkaz odešlete.
více o certifikátu APEK
Výroba webových stránek Neternity.cz, publikační systém Atrium CMS